Rynek PPP w Polsce – siedem lat za nami.

Ostatnie siedem lat to (…) czas, w którym atmosferę zaufania międzysektorowego budowały gminy (…), gdyż w znaczącej większości przypadków są inicjatorami nawiązania współpracy (…) o tym, które gminy zasługują na szczególne wyróżnienie będą mogli Państwo zdecydować sami po zapoznaniu się z poniższym zestawieniem. Moja narracja przy każdym roku ma jedynie za zadnie wypunktować istotne wydarzenia, mające wpływ na rozwój rynku w stopniu znaczącym.

Czytaj dalej
Rynek PPP w Polsce – siedem lat za nami.

Rozmawiamy z zarządzającymi praktyką projektów infrastrukturalnych w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – radcą prawnym Anną Flagą Martynek (counsel) oraz radcą prawnym Martą Midloch (senior associate).

Praktyka pokazuje, że im wcześniej podmiot publiczny zaangażuje doświadczonych doradców, tym ma więcej szans na efektywną realizację inwestycji, m.in. z uwagi na fakt, iż zamawiający będzie mógł skorzystać z wiedzy osób i podmiotów, które uczestniczyły w realizacji skomplikowanych przedsięwzięć. Raport z kontroli NIK z 2014 roku, dotyczący realizacji projektów PPP, wskazuje, że najlepiej były przygotowane te podmioty publiczne, które korzystały z fachowego doradztwa…

Czytaj dalej
Rozmawiamy z zarządzającymi praktyką projektów infrastrukturalnych w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – radcą prawnym Anną Flagą Martynek (counsel) oraz radcą prawnym Martą Midloch (senior associate).

Obligacje przychodowe jako alternatywne źródło finansowania projektów PPP.

(…) instrument ten nie jest zaliczany do wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych (…) Ustandaryzowany projekt PPP, finansowany z obligacji, wiąże się zazwyczaj z ratingiem niższym, wobec czego konieczne jest zastosowanie instrumentów zwiększających zdolność kredytową, takich jak ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu, czy też emisja krótkookresowych papierów dłużnych.

Czytaj dalej
Obligacje przychodowe jako alternatywne źródło finansowania projektów PPP.

Ponad 260 mln zł na projekty miejskie w województwie śląskim.

Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego: „W minionej perspektywie (2007-2013) na działania związane z rewitalizacją przeznaczyliśmy ok. 1,5 mld zł w obszarze infrastruktury i 0,6 mld zł na działania społeczne. W obecnym Programie Regionalnym 2014-2020 na tego typu przedsięwzięcia zabezpieczonych jest co najmniej 265,5 mln euro. W ramach tych pieniędzy 48 mln euro zostanie przeznaczonych jako wkład w instrument finansowy, wspierający rozwój…”

Czytaj dalej
Ponad 260 mln zł na projekty miejskie w województwie śląskim.

Rozmawiamy z Leszkiem Wojtasiakiem, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„W WRPO 2014+ przewidziano możliwość realizacji projektów hybrydowych, czyli polegających na wspólnej realizacji projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, utworzonego w celu przeprowadzenia inwestycji infrastrukturalnej przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej. Jest to interesująca, ale nadal nowatorska dla wielu wnioskodawców forma realizacji koncepcji projektowych…”

Czytaj dalej
Rozmawiamy z Leszkiem Wojtasiakiem, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Sukces Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce.

Dzięki inicjatywie JESSICA, w województwie wielkopolskim finansowanie uzyskało aż 39 projektów, o łącznej wartości ponad 675,4 mln zł, z czego 32 projekty są już zakończone. Wartość umów pożyczek to ponad 330,8 mln zł, co stanowi ponad 105% alokacji przeznaczonej na Inicjatywę. Wielkopolskie inwestycje z JESSICA charakteryzują się dużym zróżnicowaniem – od budowy parku technologiczno-przemysłowego w Poznaniu, poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala…

Czytaj dalej
Sukces Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce.

Publiczny doradca za pieniądze partnera prywatnego?

Dopuszczalny jest podział pomiędzy strony umowy o PPP tych zadań i ryzyk, które wiążą się ze wstępną fazą przedsięwzięcia, obejmującą jego przygotowanie, a więc opracowanie wstępnych założeń technicznych, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych i prawnych, choćby poniesione zostały przed zawarciem umowy o PPP. Definicja przedsięwzięcia pozwala na objęcie jego zakresem jakichkolwiek wzajemnych świadczeń stron umowy o PPP, w tym świadczeń pieniężnych…

Czytaj dalej
Publiczny doradca za pieniądze partnera prywatnego?