Analiza rynku PPP

Zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju 29 marca 2017 r. udostępniono na stronach Platformy PPP analizę rynku do końca 2016 roku (…) Analiza opracowana przez Instytut PPP na zlecenie Ministerstwa Rozwoju składa się z trzech głównych części: analizy wszystkich wszczętych postępowań, analizy postępowań zakończonych podpisaniem umowy, analizy projektów planowanych (…) wskazano, że w perspektywie lat 2017-2018 spodziewany jest wzrost liczby postępowań dotyczących realizacji projektów w…

Czytaj dalej
Analiza rynku PPP

Co nowego w sprawie instytucjonalnego i prawnego wsparcia realizacji projektów PPP?

(…)14 lutego 2017 r. Rada Ministrów ostatecznie przyjęła „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR) (…) Do 2020 roku zaplanowano działania w kierunku zwiększenia skali i efektywności inwestycji finansowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (…) Po 2020 r. przewidziano rozszerzenie zakresu działań upowszechniających stosowanie formuły PPP i ich dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku, zidentyfikowanych na podstawie przeprowadzonej ewaluacji. Celem realizowanych zadań będzie…

Czytaj dalej
Co nowego w sprawie instytucjonalnego i prawnego wsparcia realizacji projektów PPP?

Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP

„Przede wszystkim należy podkreślić, że w ostatnim roku toczyły się intensywne prace związane z wprowadzeniem koordynacji i spójności w działaniach administracji rządowej w zakresie PPP. W Ministerstwie Rozwoju powołano centralną jednostkę ds. PPP. Przystąpiliśmy również do opracowania „Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP”, gdzie oprócz diagnozy rynku PPP czy kluczowych zasad dla realizacji takich projektów przedstawiamy kompleksowy pakiet działań mających wesprzeć wykorzystanie PPP w Polsce. Z większości…”

Czytaj dalej
Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP

Nowe bazy projektów PPP. Warto podzielić się pomysłem

29 marca 2017 r., wraz z analizą rynku PPP do końca 2016 roku, Ministerstwo Rozwoju udostępniło na stronach Platformy PPP bazę projektów PPP obejmującą informacje na temat zawartych umów oraz bazę zamierzeń inwestycyjnych w formule PPP. Bazy to dwa nowe bezpłatne narzędzia dostępne dla strony publicznej, partnerów prywatnych, doradców, instytucji finansowych, banków oraz wszystkich innych zainteresowanych polskim rynkiem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czytaj dalej
Nowe bazy projektów PPP. Warto podzielić się pomysłem

Przegląd rynku – kolejni pionierzy projektów PPP

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza (…) Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (…) Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Gminie Wiązowna (…) Uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią samochodów elektrycznych we Wrocławiu.

Czytaj dalej
Przegląd rynku – kolejni pionierzy projektów PPP

Egis Projects Polska w walce z zatłoczoną przestrzenią miejską

„Angażujemy się w rozwijanie rozwiązań Smart City w wielu miastach na świecie, gdyż wiemy jak to działa i jak dobry wpływ ma na zachowania transportowe mieszkańców, z korzyścią dla zatłoczonych miast. Jeśli chcemy obniżyć poziom zanieczyszczenia, zoptymalizować czas przejazdu i żyć w relatywnie czystym i przyjaznym środowisku powinniśmy szukać inteligentnych rozwiązań komunikacyjnych. Właśnie między innymi dzięki carsharingowi chcemy pokazać, że możliwe jest okazjonalne korzystanie z samochodu, tylko wtedy, gdy…”

Czytaj dalej
Egis Projects Polska w walce z zatłoczoną przestrzenią miejską

Firmy płacą za wyniki

(…) Modele typu „płatność za korzystanie” umożliwiają producentom, podmiotom ochrony zdrowia, a nawet samorządom miejskim przeprowadzenie koniecznych modernizacji technologicznych i korzystanie z generowanych w ten sposób wyników biznesowych. Modele te również ewoluują przybierając bardziej złożone formy, które są w stanie przejąć i zaadaptować nowoczesne trendy na rynkach technologicznych. Nasze badanie sugeruje, że obydwa modele finansowania będą w dalszym ciągu zyskiwać na popularności…

Czytaj dalej
Firmy płacą za wyniki

Plan Rozwoju Elektromobilności – szansa na współpracę publiczno-prywatną w obszarze ochrony środowiska.

(…) ważnym zagadnieniem będzie organizowanie finansowania i procesu zarządzania powstałym systemem. W świetle zarysowanych przez PRE celów i wyzwań, wydaje się, że partnerstwo publiczno-prywatne może pomóc we wdrożeniu przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi elektrycznego transportu autobusowego, który już od wielu lat rozwija się we współpracy z sektorem prywatnym. Niezależnie od systemu samochodów miejskich, dobrze rozbudowana sieć autobusów elektrycznych mogłaby w ocenie autorów PRE stać się mocnym…

Czytaj dalej
Plan Rozwoju Elektromobilności – szansa na współpracę publiczno-prywatną w obszarze ochrony środowiska.

Elektromobilność to szansa dla branży recyklingu

(…) Jak dotąd nie ma natomiast planów mających na celu zapewnienie właściwego postępowania z akumulatorami, po zakończeniu okresu ich użytkowania w pojazdach oraz z tymi akumulatorami, które trafią do stacji demontażu, wraz z ELV – pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Pięćdziesiąt tysięcy samochodów to pięćdziesiąt tysięcy akumulatorów litowo-jonowych, których żywotność szacowana jest aktualnie na sześć do dziesięciu lat eksploatacji w pojeździe.

Czytaj dalej
Elektromobilność to szansa dla branży recyklingu

Projekt RESTAURA

Projekt RESTAURA (Revitalising Historic Buildings through Public-Private Partnership Schemes – RESTAURA (CE339)) to projekt ponadnarodowy, realizowany w partnerstwie 10 podmiotów, współfinansowany w ramach Programu Interreg Central Europe 2014-2020. Celem projektu jest identyfikacja, badanie, ocena i promowanie dobrych praktyk w ramach PPP w zakresie rewitalizacji miast i obiektów zabytkowych. Inicjatywa ta ma na celu wypracowanie mechanizmów umożliwiających przeprowadzenie rewitalizacji zdegradowanych…

Czytaj dalej
Projekt RESTAURA