Partnerstwo publiczno-prywatne dla czystego powietrza

(…) Środki na inwestycje znaleźć muszą się w budżetach publicznych, jednak z natury rzeczy są ograniczone. Warto zatem zastanowić się, czy realizacji polityki publicznej, mającej zapewnić czyste powietrze, nie powinny wesprzeć środki i wiedza partnerów prywatnych. Począwszy od niniejszego numeru Forum PPP chcielibyśmy rozważyć, jak partnerstwo publiczno-prywatne może pomóc w wyeliminowaniu szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu, którym wszyscy oddychamy.

Czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne dla czystego powietrza

Założenia kompleksowej polityki antysmogowej a możliwość realizacji inwestycji PPP

Minister właściwy do spraw środowiska, zgodnie z art. 91c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), opracował Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP). KPOP to dokument strategiczny, wyznaczający cele i kierunki działań, jakie powinny zostać uwzględnione, w szczególności na szczeblu lokalnym oraz w programach ochrony powietrza. Przyjęty 3 września 2015 r. KPOP ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, ochronę ich zdrowia i…

Czytaj dalej
Założenia kompleksowej polityki antysmogowej a możliwość realizacji inwestycji  PPP

Inne projekty realizowane w modelu PPP w obszarze efektywności energetycznej

(…) Mimo istnienia pozytywnych doświadczeń w zakresie PPP w sektorze efektywności energetycznej oraz konkurencyjnego rynku partnerów prywatnych (wykonawców), w obecnych warunkach rynkowych warto jednak pamiętać o konieczności zachowania realistycznych wycen kosztów inwestycyjnych w ramach PPP, co w ostatnim czasie wiązało się z koniecznością podnoszenia budżetu zamawiającego, w odpowiedzi na oferty składane po okresie długotrwałych negocjacji.

Czytaj dalej
Inne projekty realizowane w modelu PPP w obszarze efektywności energetycznej

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu oficjalnie przekazany w ręce partnera publicznego

Pierwsza inwestycja Skarbu Państwa, o wartości netto ok. 122 mln zł, zrealizowana w formule partnerstwa prywatno-publicznego przez firmę Warbud S.A., wybudowana została w ekspresowym tempie. Gmach Sądu Rejonowego w Nowym Sączu wraz z całym zapleczem został oddany do użytku w ciągu 20 miesięcy. 6 kwietnia 2018 roku generalny wykonawca przekazał symboliczny klucz do nowego gmachu Sądu. Obecny na uroczystości wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak bardzo wysoko ocenił współpracę i…

Czytaj dalej
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu oficjalnie przekazany w ręce partnera publicznego

Jak zakończyć projekt sukcesem?

(…) Dialog służył zrozumieniu intencji i uwarunkowań, które mają wpływ na takie, a nie inne zachowanie partnera publicznego i partnera prywatnego. Ważne jest, aby strony się słuchały i słyszały. Każdy partner działa w określonym otoczeniu. Musi to być brane pod uwagę podczas dialogu. Dialog służy poznaniu wzajemnych oczekiwań i możliwości. Opracowanie optymalnych warunków umownych, z uwzględnieniem oczekiwań rynku, w tym banków, jest kluczowe przy tworzeniu dokumentacji przetargowej.

Czytaj dalej
Jak zakończyć projekt sukcesem?

PPP szansą na czyste powietrze – Energomodernizacja budynków osiedla Juliusz w Sosnowcu

(…) Przedsięwzięcie miało na celu umożliwienie mieszkańcom budynków komunalnych zamianę dotychczasowych urządzeń do przygotowania posiłków na elektryczne płyty grzewcze, a także integrację wybudowanych instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz automatyki w ramach jednego systemu zarządzania efektywnością energetyczną, przy zapewnieniu integracji osiedla Juliusz z miejskimi programami termomodernizacji.

Czytaj dalej
PPP szansą na czyste powietrze – Energomodernizacja budynków osiedla Juliusz w Sosnowcu

Pożyczki unijne na termomodernizację w mieszkalnictwie

Ponad 468,5 mln zł – taka kwota trafi do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Pożyczki unijne pozwolą na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Tym samym przyczynią się m.in. do zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery.

Czytaj dalej
Pożyczki unijne na termomodernizację w mieszkalnictwie

Zarząd Inwestycji Miejskich – doświadczenia i plany w zakresie PPP

(…) Na czym miałaby polegać współpraca pomiędzy Gminą a prywatnymi podmiotami w zakresie Centrum Obsługi Inwestora? Miasto przekaże teren, a także kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Natomiast druga strona umowy sfinansuje budowę Centrum z własnych środków. Po wybudowaniu, Gmina nadal będzie właścicielem obiektu, umożliwiając partnerowi świadczenie w okresie umowy usług związanych zarządzaniem i utrzymaniem budynku. Wynagrodzeniem…

Czytaj dalej
Zarząd Inwestycji Miejskich – doświadczenia i plany w zakresie PPP

Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap IV – ZIKiT pionierem PPP

Miasto Kraków planuje zrealizować projekt Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap IV w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wybór Partnera Prywatnego planowany jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, w trybie dialogu konkurencyjnego. Celem inwestycji jest połączenie istniejącej sieci tramwajowej poprzez poprowadzenie nowej linii tramwajowej…

Czytaj dalej
Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap IV – ZIKiT pionierem PPP