Systemowe wsparcie dla partnerstwa publiczno-prywatnego

Partnerstwo publiczno-prywatne najczęściej w Polsce uznajemy za alternatywne narzędzie finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Niesłusznie. W partnerstwie nie ten element jest najistotniejszy. Partnerstwo jest metodą zapewnienia efektywnej kosztowo, terminowej, niezawodnej realizacji zadań publicznych poprzez powierzenie ich faktycznego świadczenia takiemu podmiotowi prywatnemu, który ze względu na swą wiedzę i zasoby może świadczeniem tych usług zarządzać…

Czytaj dalej
Systemowe wsparcie dla partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozmawiamy z Witoldem Słowikiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Mamy obecnie jeden departament, który zajmuje się PPP. Do istniejącego w byłym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju departamentu włączyliśmy kompetencje wydziału PPP funkcjonującego w Ministerstwie Gospodarki. Po połączeniu resortów nie ma uzasadnienia dla istnienia dwóch osobnych komórek. PPP musi mieć jedno centrum decyzyjne i jest nim obecnie w ramach Ministerstwa Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Czytaj dalej
Rozmawiamy z Witoldem Słowikiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Rozmawiamy ze Zbigniewem Ziobrą, Ministrem Sprawiedliwości, Prokuratorem Generalnym

Na obecnym etapie trudno o ostateczną deklarację o wykorzystaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju infrastruktury w resorcie sprawiedliwości. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w tejże formule jest swoistym pilotażem. Wnioski z przygotowania całego procesu inwestycyjnego, z jego realizacji oraz ocena efektywności inwestycji, w porównaniu do modelu tradycyjnego, będą dopiero podstawą dalszych działań.

Czytaj dalej
Rozmawiamy ze Zbigniewem Ziobrą, Ministrem Sprawiedliwości, Prokuratorem Generalnym

Rozmawiamy z Piotrem Dardzińskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kwestia współpracy uczelni i jednostek naukowych z sektorem prywatnym cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony władz uczelni i jednostek naukowych. Na pewno przyczynia się do tego uznanie takiej współpracy za jeden z elementów misji szkolnictwa wyższego (obok prowadzenia badań naukowych i dydaktyki). Nie ulega jednak wątpliwości, że w tym obszarze jest wiele do nadrobienia, zaś z całą pewnością nie da się tego osiągnąć bez zaangażowania władz uczelni i jednostek naukowych.

Czytaj dalej
Rozmawiamy z Piotrem Dardzińskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Narodowego. Rozmawiamy z Jakubem Oparą, Prezesem PL.2012+ Sp. z o.o.

W mojej ocenie współpraca sektora publicznego i prywatnego w Polsce ma dobre tradycje sięgające już 20-lecia międzywojennego, gdy w ramach PPP budowano linie tramwajowe w Łodzi. W 1997 roku tylko w kilku państwach na świecie były realizowane inwestycje w formule PPP, a w 2010 r. na inwestycje PPP przeznaczono ponad 250 miliardów euro w skali tylko i wyłącznie Europy. Współcześnie, sukcesem okazały się inwestycje autostradowe np.A2, a w samej Warszawie budowa…

Czytaj dalej
Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Narodowego. Rozmawiamy z Jakubem Oparą, Prezesem PL.2012+ Sp. z o.o.

Infrastruktura drogowa i elektroniczny pobór opłat w PPP. Rozmawiamy z Krzysztofem Bernatowiczem, CEO Egis Projects Polska

(…) Możemy również pomóc konsorcjantom, głównie firmom budowlanym, w zamknięciu finansowym kontraktu, zapewniamy wymagane przez podmiot publiczny gwarancje, możemy zapewnić na potrzeby projektu stosowne zasoby ludzkie i techniczne. Naszym atutem jest możliwość zapewnienia odpowiedniej zdolności finansowej na potrzeby uczestnictwa w konkretnym postępowaniu i realizacji kontraktu (…) możemy przejąć pozycję organizatora procesu negocjacyjnego i lidera konsorcjum…

Czytaj dalej
Infrastruktura drogowa i elektroniczny pobór opłat w PPP. Rozmawiamy z Krzysztofem Bernatowiczem, CEO Egis Projects Polska

Czy jest miejsce na PPP w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju?

Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ogłoszony w lutym br. przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, może być postrzegany jako nowe rozdanie w polityce gospodarczej realizowanej przez kolejne rządy po roku 1989. Komentatorzy podkreślają jednakże, że istotnie różni się on od poprzednich. Przede wszystkim, krytycznej analizie poddane zostały procesy ekonomiczne zachodzące dotychczas w polskiej ekonomii. W jej wyniku zidentyfikowane zostały istotne…

Czytaj dalej
Czy jest miejsce na PPP w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju?

Prywatyzacja czy rekomunalizacja? W poszukiwaniu modelu na miarę aktualnych wyzwań rozwojowych w sferze usług użyteczności publicznej

Początek roku 2016 był obfity w wydarzenia o charakterze polityczno – gospodarczym, które mogą mieć duży wpływ zarówno na ogólne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, definiowanie roli państwa w gospodarce, jak i dalszego rozwoju samego rynku PPP w Polsce. Upublicznione zostały m.in. ramy Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którego lektura może prowadzić do wniosku, iż promowane będą działania zmierzające do wzmocnienia funkcji państwa w wielu obszarach życia społeczno – gospodarczego.

Czytaj dalej
Prywatyzacja czy rekomunalizacja? W poszukiwaniu modelu na miarę aktualnych wyzwań rozwojowych w sferze usług użyteczności publicznej

Małżeństwo z rozsądku w miejsce przelotnych znajomości. Rozmawiamy z Przemysławem Szulferem, Wicedyrektorem administracyjno-finansowym w Warbud SA

Sektor publiczny powoli zdaje się dostrzegać zalety PPP, w którym odpowiedzialność wykonawcy za dostarczoną infrastrukturę wykracza daleko ponad pięcioletni okres rękojmi. Realna odpowiedzialność wykonawcy to pochodna kompleksowej usługi, na którą składają się nie tylko usługa budowlana, ale również projektowanie i wieloletnia obsługa serwisowa nieruchomości. Obsługę nieruchomości należy rozumieć szerzej, niż tylko techniczny serwis.

Czytaj dalej
Małżeństwo z rozsądku w miejsce przelotnych znajomości. Rozmawiamy z Przemysławem Szulferem, Wicedyrektorem administracyjno-finansowym w Warbud SA

O stabilności infrastruktury

Partnerstwo publiczno-prywatne to narzędzie tworzenia, modernizacji i optymalizacji infrastruktury ekonomicznej i socjalnej. Chcielibyśmy, obok dyskusji na temat przyszłości partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, której poświęcony jest obecny numer Forum PPP, podzielić się z Państwem kilkoma spostrzeżeniami związanymi z dyskusją, która toczy się obecnie w wielu miejscach świata na temat przyszłości planowania i eksploatacji infrastruktury, jak również odnieść te spostrzeżenia do krajowego rynku…

Czytaj dalej
O stabilności infrastruktury