Rozmawiamy z Kazimierzem Smolińskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

,,Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju rozważamy budowę 6 odcinków autostrad i dróg ekspresowych w systemie ppp: S6 Zachodnia Obwodnica Szczecina, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej w ciągu S6, a także S6 na odcinku Koszalin-Gdańsk. Rozważamy również budowę w systemie ppp odcinka S10 Toruń-Bydgoszcz, autostrady A2 od Siedlec do granicy państwa oraz A18 Olszyna-Golnice. Decyzje co do zakwalifikowania tych odcinków do formuły ppp jeszcze nie zapadły. Ich listę przekazaliśmy do analizy…”

Czytaj dalej
Rozmawiamy z Kazimierzem Smolińskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

BGK wspiera rynek mieszkaniowy. Rozmawiamy z Włodzimierzem Koconem, Wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego

,,Chcemy podpowiedzieć innym, którzy będą chcieli również budować dostępne cenowo mieszkania na wynajem. Nie jest naszą rolą, BGK i BGK Nieruchomości, być jedynym i wyłącznym „dostawcą” tego produktu na rynek, bo to nie o to chodzi. Deficyt mieszkaniowy jest szacowany nawet na 3 mln mieszkań. 5-6 mld złotych o których mówimy, jako skali zaangażowania banku, to jest kilkadziesiąt tysięcy mieszkań, a potrzebne są setki tysięcy…”

Czytaj dalej
BGK wspiera rynek mieszkaniowy. Rozmawiamy z Włodzimierzem Koconem, Wiceprezesem  Banku Gospodarstwa Krajowego

Przejrzyste Finanse. Miejski budżet na wyciągnięcie ręki.

(…) Dzięki zaprojektowaniu niepowtarzalnych infografik wartości liczbowe zawarte w obszernej uchwale budżetowej trafiają do szerszej rzeszy odbiorców. Rozwijane poziomy kategorii wydatkowych pozwalają na eksplorację każdego Działu wydatków do poziomu Rozdziałów, w prosty sposób odzwierciedlając informacje dostępne do tej pory jedynie dla nielicznych mieszkańców…

Czytaj dalej
Przejrzyste Finanse. Miejski budżet na wyciągnięcie ręki.

Plan Junckera. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Wszystkie projekty muszą być bankowalne zgodne z różnymi politykami UE. W ramach Planu nie jest oferowane wsparcie bezzwrotne. Dostępne jest zarówno finansowanie dłużne (przede wszystkim kredyty, w tym kredyty podporządkowane), jak też inwestycje kapitałowe. W instrumentarium EBI znajdują się także gwarancje i inne instrumenty finansowe, których celem jest ułatwienie pozyskania finansowania projektów poprzez np. zdjęcie części ryzyka z instytucji finansowych…

Czytaj dalej
Plan Junckera. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Partnerstwo publiczno-prywatne i środki UE. Szansa na realizację projektów hybrydowych z perspektywy dotychczasowych doświadczeń ?

PPP a „wsparcie procesu absorpcji środków UE” w pierwszych latach członkostwa Polski w UE; Doświadczenia okresu 2007-2013; Wariant koncesyjny w projektach hybrydowych objętych pomocą publiczną; Wariant partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowany dla projektów hybrydowych generujących dochód (metoda luki finansowej); Luka finansowa a pomoc publiczna; Projekty hybrydowe a instrumenty zwrotne; Przedsięwzięcia PPP nawiązywane przy wykorzystaniu infrastruktury wzniesionej w ramach projektów UE; Perspektywa 2014-2020 – wszystko w rękach Urzędów Marszałkowskich.

Czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne i środki UE. Szansa na realizację projektów hybrydowych z perspektywy dotychczasowych doświadczeń ?