Modele PPP stosowane w sferze ochrony zdrowia.

(…) Tryb zawierania umów z NFZ (konkurs ofert albo rokowania) nie pozwala w żaden sposób zagwarantować partnerowi prywatnemu, że jego oferta zostanie zaakceptowana. Jeszcze do niedawna całą sytuację dodatkowo komplikował brak możliwości zawierania wieloletnich kontraktów z NFZ. W ostatnim czasie doszło jednak do istotnej nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych…

Czytaj dalej
Modele PPP stosowane w sferze ochrony zdrowia.

Rozmawiamy z Grzegorzem Borowcem, Prezesem Siemens Finance Sp. z o.o.

(…) Wieloletnie projekty PPP stanowią duże wyzwanie dla każdej ze stron, dlatego tak ważne jest, aby strony tych umów miały poczucie bezpieczeństwa. Siemens Finance jest obecny na każdym etapie prac związanych z finansowaniem przedsięwzięcia. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć potrzeby (…) a co za tym idzie, zapewnić bezpieczne i optymalne rozwiązania finansowe.

Czytaj dalej
Rozmawiamy z Grzegorzem Borowcem, Prezesem Siemens Finance Sp. z o.o.

Remondis aqua partnerem ekologicznego samorzadu

(…) Kluczem do efektywnej i oszczędnej realizacji zadań publicznych w obszarze wodno-kanalizacyjnym jest współpraca z doświadczonym partnerem, który ze względu na skalę prowadzonej działalności może zastosować unikalne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, znacznie polepszające efektywność działań. Partner prywatny może również przejąć od strony publicznej ciężar inwestycji…

Czytaj dalej
Remondis aqua partnerem ekologicznego samorzadu

Rewitalizacja obszarów miejskich przy wykorzystaniu infrastruktury sektora prywatnego – zamówienia publiczne i ppp a swoboda zawierania umów.

W artykule: kilka kwestii do rozstrzygnięcia, uwarunkowania w zakresie nabywania przez miasto budynków, które dopiero mają powstać, lub które istnieją, ale wymagają odpowiedniego przystosowania do potrzeb miasta, konsekwencje uznania umowy o współpracy za sprzeczną z przepisami u.p.z.p., PZP szansą dla PPP, inne przypadki zaangażowania nieruchomości prywatnej w przedsięwzięcia PPP.

Czytaj dalej
Rewitalizacja obszarów miejskich przy wykorzystaniu infrastruktury sektora prywatnego – zamówienia publiczne i ppp a swoboda zawierania umów.