PPP w ujęciu strategicznym – programowanie działań rządu

Z początkiem lipca bieżącego roku w Ministerstwie Rozwoju (łączącego obecnie kompetencje dotychczasowych ministerstw Gospodarki oraz Infrastruktury i Rozwoju) wznowione zostały prace Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Dodatkowo, prace podjęły powołane do wsparcia Departamentu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju grupa robocza ds. polityki rządu w zakresie ppp oraz grupa robocza ds. przeglądu prawa w zakresie ppp. Prace nad zmianami prawa omówione zostały osobno na łamach niniejszego wydania FORUM PPP, warto zatem równolegle przyjrzeć się jak ppp usytuowane jest w tworzonych dokumentach strategicznych rządu.

Czytaj dalej
PPP w ujęciu strategicznym – programowanie działań rządu

NIK o realizacji zadań publicznych przez spółki komunalne

Samorządy gmin i województw w większości nieefektywnie realizowały zadania publiczne za pośrednictwem tworzonych przez siebie spółek. NIK wskazuje na liczne nieprawidłowości, zarówno na etapie tworzenia spółek, jak i w gospodarowaniu przez nie majątkiem, a także w wykonywaniu przez spółki poszczególnych przedsięwzięć. Zdarza się nawet, że spółki prowadzą działalność gospodarczą poza sferą użyteczności publicznej, z naruszeniem przepisów.

Czytaj dalej
NIK o realizacji zadań publicznych przez spółki komunalne

Rozmawiamy z Maciejem Kopańskim, Dyrektorem ds. rozwoju ENGIE Polska

Grupa GDF SUEZ, w skład której chodzi Cofely, taką decyzję podjęła już w zeszłym roku, zmiana nazwy spółek z grupy Cofely na rynku polskim jest tego naturalną konsekwencją. Zmiana nazwy odzwierciedla nasze głębokie zaangażowanie w proces przemian, jakie zachodzą na rynku świadczenia usług. Dostrzegamy, że zmiany technologiczne wymuszają w wielu obszarach przedefiniowanie tradycyjnych modeli działalności.

Czytaj dalej
Rozmawiamy z Maciejem Kopańskim, Dyrektorem ds. rozwoju ENGIE Polska

Lwów korzysta z krakowskich doświadczeń w ppp

Kierunkiem kolejnej wizyty studyjnej, która odbyła się 7-10 czerwca 2016 r. był Lwów. Pierwszy dzień poświęcono omówieniu aktualnego stanu, potrzeb i planów w zakresie inwestycji w tym mieście. Nie było dla nikogo zaskoczeniem, że potrzeby są ogromne i znacznie przekraczają możliwości finansowe samorządu – o czym mówiła Viktorya Dovzhyk….

Czytaj dalej
Lwów korzysta z krakowskich doświadczeń w ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne to transparentny proces i gwarantowany efekt

Każdy prawidłowo poprowadzony projekt PPP gwarantuje transparentność procesu oraz efektywność. Transparentny proces wyboru partnera prywatnego przez podmiot publiczny ma kolosalne znaczenie w przypadków projektów opartych na środkach publicznych. Procedura wyboru wykonawcy musi być przejrzysta i łatwa do weryfikacje zarówno w czasie, jak i po postępowaniu. …

Czytaj dalej
Partnerstwo publiczno-prywatne to transparentny proces i gwarantowany efekt

Kluczowe kwestie finansowe wciąż aktualne

Jak pokazała dotychczasowa praktyka rozwoju ppp, spójna polityka w zakresie ppp może znacznie ułatwić wdrażanie tego typu przedsięwzięć. Przez minione 6 lat kluczowe dla wielu projektów ppp było jednak rozstrzygnięcie kwestii związanych z zagadnieniami budżetowo-podatkowymi. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzi jakie FORUM PPP uzyskało w kluczowych dla rozwoju ppp kwestiach w Ministerstwie Finansów….

Czytaj dalej
Kluczowe kwestie finansowe wciąż aktualne

Co się zmienia, a co się musi zmienić w otoczeniu prawnym PPP ?

Ostatnie miesiące przyniosły szereg istotnych zmian otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Najistotniejsze zmiany dotyczą procedur wyboru partnera prywatnego. W pierwszej kolejności wymienić należy bardzo głęboką nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca br., która weszła w życie 28 lipca….

Czytaj dalej
Co się zmienia, a co się musi zmienić w otoczeniu prawnym PPP ?