Nowe zasady wyboru partnera prywatnego

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy prawa zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Nowelizacja zmienia m.in. przepisy ustawy o PPP.

Czytaj dalej
Nowe zasady wyboru partnera prywatnego

Zwycięzcy konkursu „Osiągnij sukces z PPP”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we wrześniu zeszłego roku ogłosiło konkurs na najlepsze koncepcje projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Spośród 22 zgłoszonych pomysłów kapituła konkursowa wybrała trzy zwycięskie. To inwestycje, które powstaną w Katowicach, Łodzi i Włocławku.

Czytaj dalej
Zwycięzcy konkursu „Osiągnij sukces z PPP”

Polskie PPP według raportu Banku Światowego

Raport wskazuje na pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnich latach na polskim rynku, np. utworzenie w Polsce centralnej rządowej jednostki PPP, wprowadzenie obowiązkowej oceny efektywności przedsięwzięcia wprowadzonej w nowelizacji ustawy PPP w 2018 r., w tym testy rynkowe czy analizę wykonalności projektu…

Czytaj dalej
Polskie PPP według raportu Banku Światowego

Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia w PPP

Niezwykle istotny jest fakt, że projekt Portu Zewnętrznego, jako jedyny na rynku ma obecnie zapewnione finansowanie na budowę infrastruktury dostępowej, w postaci niezbędnych falochronów. Ponadto, realizowana obecnie na terenie stacji Gdynia Port inwestycja PKP PLK o wartości 1, 53 mld PLN.

Czytaj dalej
Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia w PPP

Dlaczego warto inwestować w rewitalizację?

Wydaje się jednak, że zrealizowane projekty w Polsce w bardzo małym stopniu, o ile w ogóle, obejmują komponent społeczny – nie przyczyniły się do rozwiązania istotnych problemów lokalnych mieszkańców, zarówno w kontekście niwelowania pauperyzacji czy rozwoju przedsiębiorczości angażującej tę właśnie społeczność.

Czytaj dalej
Dlaczego warto inwestować w rewitalizację?