Umowa na parking w Warszawie podpisana

W dniu dzisiejszym w Warszawie została podpisana umowa na budowę parkingu podziemnego na pl. Powstańców Warszawy. Obiekt powstanie w formule koncesji. Wybudowany parking będzie własnością miasta, ale to koncesjonariusz będzie zarządzał garażem i ponosił koszty jego eksploatacji przez 40 lat.

Czytaj dalej
Umowa na parking w Warszawie podpisana

Wkrótce budowa miejsc pochówku w Podgórkach Tynieckich

Po budowie spopielarni i budynku ceremonialnego, czas na realizację kolejnego etapu inwestycji cmentarnej w Podgórkach Tynieckich. Niedawno stała się ostateczna decyzja zezwalająca na budowę cmentarza i kolumbarium wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oświetleniem parkowym, alejkami.

Czytaj dalej
Wkrótce budowa miejsc pochówku w Podgórkach Tynieckich

Przebudowa nawierzchni Placu Piastów w Oławie w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego

Przedmiotem przedsięwzięcia ma być przebudowa oraz modernizacja nawierzchni Placu Piastów w Oławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogami wewnętrznymi, lampami ulicznymi i wyposażeniem w postaci ławek oraz stojaków na rower. Zadaniem partnera prywatnego ma być również sfinansowanie przedsięwzięcia, wykonanie robót budowlanych, a następnie utrzymanie i zarządzanie…

Czytaj dalej
Przebudowa nawierzchni Placu Piastów w Oławie w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego

Co dalej z parkingami Warszawy w PPP?

Kandydat zaoferował podpisanie umowy koncesji na 40 lat i zadeklarował, że jest gotowy zaprojektować a następnie wybudować, podziemny obiekt w ciągu czterech lat od podpisania umowy. Parking będzie wyposażony w ładowarki dla samochodów elektrycznych, a także ogólnodostępną toaletą.

Czytaj dalej
Co dalej z parkingami Warszawy w PPP?

Modernizacja energetyczna w Mielnie w formule PPP – umowa podpisana

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z Gminą Mielno, IZIM przeprowadzi prace remontowe, a następnie będzie odpowiedzialna za utrzymanie budynków. Umowa została podpisana 29 listopada 2019 r. i będzie obowiązywać przez 8 lat. Rangę wydarzenia podnosi fakt, że jest to pierwszy projekt hybrydowy w Województwie Zachodniopomorskim.

Czytaj dalej
Modernizacja energetyczna w Mielnie w formule PPP – umowa podpisana

Ciepło dla Olsztyna: umowa PPP o wartości 3,5 mld złotych podpisana

Już wkrótce obecny partner prywatny – Michelin – przestanie dostarczać ciepło niemal połowie miasta. Stąd konieczność wybudowania nowego źródła ciepła. Firma Dobra Energia dla Olsztyna, która została wyłoniona w drodze procedury konkurencyjnej, będzie odpowiedzialna za wybudowanie instalacji oraz przez 25 lat będzie zarządzała obiektem.

Czytaj dalej
Ciepło dla Olsztyna: umowa PPP o wartości 3,5 mld złotych podpisana

Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku w formule PPP podpisana

Zadaniem konsorcjum będzie urządzenie nowej i rewitalizacja historycznej przestrzeni dzielnicy, sukcesywnie w ciągu ośmiu lat. Dzięki modernizacji i budowie ok. 2 km dróg powstanie nowy układ drogowy. Dzielnica uzyska też obiekty użyteczności społecznej (służące mieszkańcom), a tereny zielone na przestrzeni ponad 5,5 ha zostaną zagospodarowane i zrewitalizowane.

Czytaj dalej
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku w formule PPP podpisana

Budowa mieszkań w Giżycku w formule PPP czeka na chętnych do udziału w dialogu konkurencyjnym

Celem jest zapewnienie przystępnych cenowo mieszkań w budynkach wielorodzinnych, w formie najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Przedsięwzięcie zakłada realizację około 100 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni 5274-5628 m2. Partner Prywatny, jako właściciel nieruchomości i inwestor, zobowiązany będzie do zaprojektowania, sfinansowania i przeprowadzenia robót

Czytaj dalej
Budowa mieszkań w Giżycku w formule PPP czeka na chętnych do udziału w dialogu konkurencyjnym

Rewitalizacja od A do Z

Cztery lata obowiązywania „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” oraz ustawy o rewitalizacji to czas na aktualizację dotychczasowej wiedzy i umiejętności na każdym poziomie administracji samorządowej i nie tylko. Program jako jedyny w Polsce przygotowuje do

Czytaj dalej
Rewitalizacja od A do Z

Zespół do spraw rządowych projektów PPP

Zarządzeniem z dnia 21 października 2019 roku Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju powołał Zespół do spraw rządowych projektów PPP, który ma pełnić rolę wsparcia dla ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w propagowaniu zwiększania wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze rządowym.

Czytaj dalej
Zespół do spraw rządowych projektów PPP

Hala sportowo-widowiskowa z basenem w Lesznie – dialog techniczny

Miasto Leszno zainicjowało dialog techniczny dotyczący  planowanego  przedsięwzięcia PPP pn.: „Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie”. Celem dialogu technicznego jest w szczególności uzyskanie informacji, które mogłyby być wykorzystane w przygotowaniu: zakresu, opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub umowy o PPP.

Czytaj dalej
Hala sportowo-widowiskowa z basenem w Lesznie – dialog techniczny