MIiR opublikowało raport rynku PPP do czerwca 2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało stan rynku PPP do końca czerwca 2019 r. Jak czytamy, w tym okresie podpisano trzy umowy o wartości blisko 130 mln zł. Przez pierwsze półrocze 2019 roku wszczęto 10 postępowań o łącznej wartości ponad 80 mln zł.

Czytaj dalej
MIiR opublikowało raport rynku PPP do czerwca 2019

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał umowę z doradcą, który będzie wspierał realizację budowy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Finalnie Port Centralny ma być kompleksem od 6 do 8 terminali i nabrzeży głębokowodnych o zróżnicowanym przeznaczeniu. Na ok. 410 zalądowionych hektarach ma znaleźć się terminal kontenerowy, pasażerski, offshore, LNG czy przestrzeń stoczniowa. Inwestycja ma zostać zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czytaj dalej
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał umowę z doradcą, który będzie wspierał realizację budowy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Unieważnienie postępowania na budowę centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Przedsięwzięcie miało na celu  zapewnienie mieszkańcom Płocka i okolicznych miejscowości całorocznego dostępu do nowoczesnej i atrakcyjnej bazy sportowo rekreacyjnej. Partner prywatny miał być odpowiedzialny za zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz utrzymanie i zarządzanie wytworzoną infrastrukturą. Ponosić miał większość ryzyka budowy, dostępności i popytu. Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem miał być przedmiotem negocjacji.

Czytaj dalej
Unieważnienie postępowania na budowę centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

PPP rekomendowanym modelem dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

Najbardziej rekomendowanym modelem realizacji jest współdziałanie z inwestorem finansowym i branżowym, z których pierwszy wniósłby środki finansowe a drugi know-how w zamian za prawo do wieloletniego zarządzania portem lotniczym. W takim scenariuszu największe szanse powodzenia ma model…

Czytaj dalej
PPP rekomendowanym modelem dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

Ciepło dla Olsztyna dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu

Firma Dobra Energia dla Olsztyna wybuduje w stolicy Warmii i Mazur instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z ciepłownią szczytową. Nowa elektrociepłownia wypełni deficyt ciepła powstały po rezygnacji podmiotu prywatnego – Michelin Polska z produkcji energii do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednocześnie domknie ona system zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim – informuje Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Czytaj dalej
Ciepło dla Olsztyna dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu

SUEZ Woda kończy budowę miejskiej oczyszczalni w Mławie

To już ostatnie tygodnie przed inauguracją startu miejskiej oczyszczalni w Mławie. Trwające 3 lata prace właśnie dobiegają końca. Nowoczesna instalacja jest efektem współpracy w formule PPP. Obejmuje zaprojektowanie, budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków. Podpisana w dniu 1 lipca 2016 roku, umowa PPP w Mławie jest najdłuższym kontraktem w Polsce oraz jednym z nielicznych, zawartych w branży wodno-ściekowej.

Czytaj dalej
SUEZ Woda kończy budowę miejskiej oczyszczalni w Mławie

Unieważnienie postępowania na wybór partnera prywatnego dla Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

W związku ze zmianą lokalizacji planowanego Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie powodującą, że prowadzenie postępowania w dotychczasowej lokalizacji nie leży w interesie publicznym, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie unieważnił postępowanie na “Budowę, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego“.

Czytaj dalej
Unieważnienie postępowania na wybór partnera prywatnego dla Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

Kraków buduje cmentarz w partnerstwie publiczno-prywatnym

W najbliższych miesiącach rozpocznie się budowa domu ceremonialnego, a następnie 4 ha cmentarza w Podgórkach Tynieckich. To kolejne – po spopielarni uruchomionej w 2016 roku – etapy realizowanego wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich i prywatnego operatora projektu budowy infrastruktury cmentarnej w południowo-zachodniej części Krakowa.

Czytaj dalej
Kraków buduje cmentarz w partnerstwie publiczno-prywatnym