5 firm chce budować w PPP Pawilon Emilia w Warszawie

Pawilon Meblowy Emilia, reprezentujący styl modernistyczny, towarzyszył warszawiankom i warszawiakom od lat siedemdziesiątych XX wieku, był obiektem powszechnie rozpoznawalnym. Na początku XXI wieku stał się na kilka lat siedzibą Muzeum Sztuki Nowoczesnej, następnie dokonano jego rozbiórki.

Czytaj dalej
5 firm chce budować w PPP Pawilon Emilia w Warszawie

NIK po raz kolejny o przedsięwzięciach PPP

Kontrola przeprowadzona w 2019 roku, której wyniki NIK podała do publicznej wiadomości pod koniec lipca 2020 roku, miała odpowiedzieć na pytanie „Czy przedsięwzięcia podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem partnera prywatnego w formule PPP przygotowano i realizowano prawidłowo i skutecznie?”.

Czytaj dalej
NIK po raz kolejny o przedsięwzięciach PPP

Warszawa z kolejnym PPP, tym razem przedszkola

W Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta trwa postępowania o udzielenie zamówienia o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla “Budowy wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów”.

Czytaj dalej
Warszawa z kolejnym PPP, tym razem przedszkola

Debata PartnerstwoWPraktyce

W którym kierunku zmierza ppp w kryzysowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa? Rewitalizacja? Budowa mieszkań komunalnych, czy szpitali? W co – jeśli chodzi o PPP – chcą angażować się samorządy, a w co partnerzy prywatni? Czy ich cele spotkają się nawet kryzysie?

Czytaj dalej
Debata PartnerstwoWPraktyce

Umowa na parkingi w PPP w Łodzi podpisana

W czterech lokalizacjach w ścisłym centrum miasta powstanie 891 miejsc parkingowych. Do przetargu na budowę parkingów wielopoziomowych w Łodzi oferty złożyły dwie firmy. Korzystniejsza z nich obejmowała budowę większej liczby miejsc oraz mniejszą dopłatę ze strony miasta…

Czytaj dalej
Umowa na parkingi w PPP w Łodzi podpisana

Co dalej z partnerstwem publiczno-prywatnym w nowych realiach gospodarczych spowodowanych przez pandemię wywołaną koronawirusem?

To pytanie, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty online zorganizowanej z inicjatywy Waldemara Budy, wiceministra funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnika rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. W debacie o realizacji inwestycji w formule PPP wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej , a także kilkunastu ekspertów różnych branż.

Czytaj dalej
Co dalej z partnerstwem publiczno-prywatnym w nowych realiach gospodarczych spowodowanych przez pandemię wywołaną koronawirusem?

Kolejne pozytywne opinie dla projektów mieszkaniowych PPP

Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w pierwszym kwartale tego roku wystawione zostały dwie pozytywne opinie dla projektów inwestycji mieszkaniowych, które mają być realizowane w ramach PPP, we Włocławku i Kozienicach. Poza Giżyckiem, z usług doradczych w ramach wsparcia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej skorzysta również Gmina Miejska Żory.

Czytaj dalej
Kolejne pozytywne opinie dla projektów mieszkaniowych PPP

Szkolenia z PPP online

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca do nauki za pomocą swojej platformy pppszkolenia.gov.pl. Dostępne są kursy z zakresu: wprowadzenia do PPP, przygotowania projektu PPP, wyboru partnera prywatnego. Po zakończeniu kursu otrzymuje się Certyfikat oraz krótkie podsumowanie…

Czytaj dalej
Szkolenia z PPP online

Coraz bliżej budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej?

Jak podaje Platforma PPP w mediach społecznościowych, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej jest coraz bliżej budowy. Projekt budowy drogi S6 uzyskał właśnie pozytywną, wstępną opinię Europejskiego Urzędu Statystycznego. Był to warunek konieczny do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Czytaj dalej
Coraz bliżej budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej?

Nowa odsłona pawilonu Emilia dzięki PPP?

Przedsięwzięcie „Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria” obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie, a następnie eksploatację przez partnera prywatnego. W zakresie obiektu celu publicznego podmiot publiczny dopuszcza przekazanie tej części przedsięwzięcia do eksploatacji partnerowi

Czytaj dalej
Nowa odsłona pawilonu Emilia dzięki PPP?