Unieważnienie partnerstwa publiczno-prywatnego w Pszczynie

Od sierpnia 2017 roku Urząd Miejski w Pszczynie prowadził postępowanie dotyczące zamiany nieruchomości przy ul. Basztowej 1,3,5,7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki komunalne i socjalne. Do partnera prywatnego należeć miało zaprojektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja.

Czytaj dalej
Unieważnienie partnerstwa publiczno-prywatnego w Pszczynie

Oświetlenie uliczne w Kutnie na dobrej drodze

Zastępca prezydenta Kutna, Jacek Boczkaja potwierdził dzisiaj Forum PPP chęć przeprowadzenia modernizacji oświetlenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach inwestycji planowane jest również zawieszenie lamp tam, gdzie są słupy (podpisana jest umowa z firmą Energa-Operator) oraz doświetlenie przejść dla pieszych. Na razie trwa analiza zakresu inwestycji …

Czytaj dalej
Oświetlenie uliczne w Kutnie na dobrej drodze

Rawicz planuje projekty partnerstwa publiczno-prywatnego

Z informacji uzyskanych od Burmistrza Rawicza, Grzegorza Kubika, mieszkania w PPP to nie jedyny projekt partnerstwa publiczno-prywatnego planowany przez Gminę. Ma być ich więcej. Na razie jednak Gmina nie ma jeszcze wytyczonych konkretnych przedsięwzięć  do realizacji w PPP. Pomimo starań o doradztwo…

Czytaj dalej
Rawicz planuje projekty partnerstwa publiczno-prywatnego

Co dalej ze szkołą w Piastowie?

Pomimo zainteresowania ze strony kilku firm, podobnie jak poprzednio, na prze­bu­do­wę i roz­bu­do­wę Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pia­sto­wie oraz bu­do­wę hali spor­to­wej wraz z za­go­spo­da­ro­wa­niem te­re­nu i in­fra­struk­tu­rą została złożona tylko jedna oferta.

Czytaj dalej
Co dalej ze szkołą w Piastowie?

Drugie małe drogowe ppp w Kamieniu Pomorskim zrealizowane

Czy niska wartość projektu może przesądzać o jego niepowodzeniu? Jak się okazuje nie. Kamień Pomorski zrealizował już dwa małe projekty drogowe w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem tego ostatniego była przebudowa ulic wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej (rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa…

Czytaj dalej
Drugie małe drogowe ppp w Kamieniu Pomorskim zrealizowane

Przymiarki Konina do budowy cmentarza komunalnego w partnerstwie publiczno-prywatnym

W dniu dzisiejszym Miasto Konin ogłosiło zamiar przeprowadzenia dialogu technicznego inwestycji dotyczącej budowy cmentarza komunalnego. Gdyby inwestycja została zrealizowana, byłaby kolejną, po Krakowie i Gdańsku, w branży funeralnej. W Krakowie w ramach koncesji został zaprojektowany i wybudowany cmentarz wraz z obiektem ceremonialnym, w ramach którego działa spopielarnia

Czytaj dalej
Przymiarki Konina do budowy cmentarza komunalnego w partnerstwie publiczno-prywatnym

Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – Ministerstwo Inwestycji i Rowoju szuka doradcy technicznego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje doradcy technicznego do projektu „Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku”. Zadaniem doradcy będzie między innymi opracowanie analizy inwestycji istniejących i planowanych zarówno w skali miasta, jak i na terenie Nowego Portu i w jego najbliższym otoczeniu, analizy komunikacyjnej, kompozycji urbanistycznej oraz…

Czytaj dalej
Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – Ministerstwo Inwestycji i Rowoju szuka doradcy technicznego