Będzie ewaluacja Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego

Obraz Gerd Altmann Pixabay

Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: Polityka PPP) jest pierwszym dokumentem strategicznym na poziomie rządowym, w którym wskazano kluczowe kierunki rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. W dokumencie założono, że przeprowadzona zostanie ewaluacja działań wynikających z Polityki PPP i ich rezultatów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2020 r. Rezultatem ewaluacji powinny być rekomendacje zmian w zakresie zarządzania procesem wdrażania Polityki PPP, w tym zmian w zakresie ukierunkowania wsparcia przewidzianego w dokumencie. Wnioski i rekomendacje powinny przełożyć się na sformułowanie nowego wykazu działań dla Rządu, które trafnie odpowiedzą na realne potrzeby rynku PPP i podniosą skuteczność realizacji i trafność działań oraz osiąganie wyznaczonych w celów.

Ocena realizacji Polityki PPP odbędzie się poprzez analizę rozwiązań zastosowanych na etapie programowania Polityki PPP, analizę stopnia osiągnięcia celów i efektów oraz analizę stopnia wykonania działań wyznaczonych w dokumencie.

Próba badawcza oparta ma być na co najmniej 130 respondentach, najważniejszych interesariuszach rynku PPP, tj. podmiotach publicznych  działających na rynku PPP, partnerach prywatnych, instytucjach finansujących, doradcach, ekspertach, środowisku akademickim oraz pracowników Centralnej Jednostki ds. PPP.

Do ewaluacji zastosowane będą różne techniki badawcze: wywiady CAWI/CATI, wywiady TIDI/IDI pogłębiające informację uzyskane w wyniku ankiety CAWI/CATI oraz wywiady FGI.

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 105 dni roboczych od dnia zawarcia umowy co oznacza, że na wyniki ewaluacji musimy poczekać przynajmniej do jesieni.

 

Violetta Drabik-Franiewska

 

Data publikacji: 2021.04.24


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »