Będzie IV tom Wytycznych PPP: Zarządzanie Umową PPP

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje IV tom Wytycznych PPP pn. Zarządzanie Umową PPP, uwzględniający ostatnie zmiany w prawie, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. Chodzi o nowe przepisy prawa zamówień publicznych i ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmienia m.in. przepisy ustawy o PPP dostosowując nowe zasady do specyfiki projektów PPP.

Zobacz także: Nowe zasady wyboru partnera prywatnego

Ofertę na wykonanie wytycznych złożył tylko jeden podmiot: DLA Piper Gizoński Kycia Sp. k.  z ofertą na kwotę 507 990,00 zł brutto. Przewiduje się, że wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 32 tygodni od dnia zawarcia umowy, zatem publikacji powinniśmy spodziewać się w okolicach lipca/sierpnia 2021.

 

VDF

Data publikacji: 2021.02.05


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »