Dialog techniczny instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych planowanej w ppp na oczyszczalni w Bielawie

fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie zamierza przeprowadzić dialog techniczny dotyczący budowy instalacji termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie, zaplanowanej do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem jest uzyskanie informacji o najnowszych, najkorzystniejszych i najtańszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, finansowych (w szczególności przedstawienie modelu finansowego dla realizacji zadania w formule PPP, uwzględniającego m.in. inflację), prawnych, organizacyjnych, handlowych i ekonomicznych w zakresie objętym przedmiotem dialogu technicznego, tj. realizacji budowy instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków, które mogą zostać wykorzystane w procesie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.  Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 30.04.2019r

Zgłoszenia można składać do 1 kwietnia 2019 roku.

 

VDF

źródło: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data publikacji: 2019.03.27


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »