Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego w PPP ze wsparciem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

fot. Pixabay

Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego jest kolejnym projektem partnerstwa publiczno-prywatnego, który może otrzymać wsparcie doradcze ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Termin składania ofert został wydłużony do 7 marca 2019 roku.

Wsparcie projektu obejmować ma doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne, świadczone na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, podmiotu realizującego projekt.

Dotychczasowe założenia projektu

Do partnera prywatnego należeć ma zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i eksploatacja, a także zarządzanie nowo powstałym obiektem – kompleksem, wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Po upływie czasu ustalonego w umowie PPP nieruchomość i wybudowany obiekt mają być zwrócone stronie publicznej na zasadach ustalonych w umowie PPP.

W Centrum Uzdrowiskowym prowadzona ma być rehabilitacja kardiologiczna w ramach usług świadczonych przez szpital. Oddział ma być wyposażony w około 50 łóżek, przynajmniej jedną salę intensywnego nadzoru oraz dział przyjęć. Wyposażenie ma leżeć po stronie partnera prywatnego.

W nowo powstałym budynku mieścić ma się również sanatorium, które partner prywatny może zagospodarować i zarządzać zgodnie z własną koncepcją. Część ta ma stanowić wynagrodzenie partnera prywatnego i być zyskiem dla podmiotu publicznego. Jak można przeczytać w opisie projektu, znajdującym się w załączniku do SOPZ „Intencją strony publicznej jest by w ramach ww. rozliczeń określona część zysku partnera prywatnego podlegała przekazaniu do strony publicznej.”

Kwestie rozliczeń finansowych mają być również opracowane przez doradców.

Wartość nakładów inwestycyjnych to ok. 103 mln zł, z czego ok 73 mln zł brutto stanowią nakłady na budowę ośrodka, a 30 mln zł to nakłady na wyposażenie.

Violetta Drabik-Franiewska

Data publikacji: 2019.02.26


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »