Budowa parkingu do 250 miejsc przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim planuje budowę parkingu wielopoziomowego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na potrzeby pracowników i klientów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (Lubuski UW) oraz innych urzędów i instytucji zlokalizowanych w okolicy. Z Lubuskim UW sąsiadują placówki Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego, Poczty Polskiej S.A., Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców. W pobliżu znajduje się również liczna, wysoka zabudowa wielorodzinna (kamienice mieszkalne). Dodatkowo użytkownikami parkingu mogą być klienci odwiedzający ww. instytucje, mieszkańcy pobliskich kamienic i inne osoby.

Szacuje się, iż wszystkie te instytucje zatrudniają ok. 1000 pracowników, a średnio w ciągu dnia powyższe urzędy odwiedzane są przez 700 osób. Ilość miejsc parkingowych dostępnych w okolicy nie jest wystarczająca w stosunku do potrzeb.

Wstępny podział zadań i  ryzyk między partnerów.

Partner publiczny – Lubuski Urząd Wojewódzki:

 • udostępnienie przygotowanego terenu
 • udostępnienie posiadanej dokumentacji na którą składa się obecnie:
  – decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa
  – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wsparcie partnera prywatnego w procedurach dot. pozyskania odpowiednich zgód i pozwoleń
 • wynajem określonej liczby miejsc parkingowych za z góry określoną opłatę przez cały okres trwania umowy między partnerami
 • częściowo ryzyka związane ze stanem wkładu własnego do projektu (grunt oraz dokumentacja znajdująca się w posiadaniu podmiotu publicznego) oraz częściowo ryzyko popytu.

Partner prywatny:

  • przygotowanie inwestycji poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie odpowiednich zgód i pozwoleń, w tym określenie ilości miejsc parkingowych ponad liczbę miejsc przeznaczoną dla Lubuskiego UW
  • wykonanie w pełni wyposażonego obiektu
  • sfinansowanie nakładów inwestycyjnych
  • utrzymanie obiektu w całym okresie trwania umowy z prawem do czerpania korzyści z oferowania miejsc parkingowych
  • ryzyko projektowania, budowy i finansowania obiektu oraz w części ryzyko popytu.

Długość trwania umowy między partnerami powinna być dostosowana do potrzeb partnerów i może obejmować nawet 20-30 lat. Wśród 250 miejsc parkingowych znajdujących się na 4 kondygnacja, 40 miejsc użytkowanych ma być przez Lubuski Urząd Wojewódzki.

Wynagrodzenie: opłata za dostępność.

 

źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki

Data publikacji: 2020.10.25


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »