Budowa układu kogeneracyjnego w PPP w Oleśnicy

fot. Pixabay

 

7 lutego Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy Sp. z o.o. ogłosiła postępowanie na budowę układu kogeneracyjnego w formule ppp. Ma on powstać na terenie Zakładu Gospodarki Cieplnej przy ul. Ciepłej 2 w Oleśnicy. Partner Prywatny odpowiadać będzie za sfinansowanie, zrealizowanie i eksploatację układu kogeneracyjnego przez cały okres trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a jego wynagrodzeniem będzie sprzedaż energii cieplnej oraz energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Cieplnej w ilości pokrywającej jego potrzeby własne. Partner prywatny będzie również uprawniony do sprzedaży na rynku nadwyżek energii i ciepła ponad ilości zakontraktowane przez spółkę komunalną. Umowa przewidywana jest na 10 lat.

Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze dialogu konkurencyjnego. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu to 8.03.2019 r.

Szczegóły postępowania znajdują się na https://www.mgk.olesnica.pl/budowa-ukladu-kogeneracyjnego-na-terenie-zakladu-gospodarki-cieplnej-w-olesnicy-w-formule-partnerstwa-publiczno-prywatnego/

Jest to drugie podejście do tego projektu, poprzednie miało miejsce w 2016 r. Przyczyną unieważnienia pierwszego postępowania była wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy (brak możliwości dostosowania go do aktualnych przepisów prawnych).

 

Marta Wyderko

Data publikacji: 2019.02.19


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »