Innowacyjna Gmina

Współczesne miasta to skomplikowany, niepowtarzalny łańcuch powiązań i wzajemnych zależności. Innowacyjne technologie, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii i wody, niezawodna energetyka, elektromobilność, nowoczesne usługi dla mieszkańców – to tylko niektóre wyzwania, które stoją dzisiaj przed włodarzami polskich miast.

Czytaj dalej

Czerwca

12

Warszawa

XI POLSKI KONGRES ITS

Tematyka kongresu dotyczyła szerokiego zakresu rozwijania i wdrażania aktualnych rozwiązań ITS w Polsce. Tegoroczna edycja zainteresowała i zrzeszyła jeszcze większą liczbę reprezentantów branży ze świata biznesu, nauki i samorządów. Szczegóły www.pkits.pl.

Czytaj dalej

Maj

22-23

Warszawa

AUTOSTRADA – POLSKA

Mnóstwo nowoczesnych maszyn do budowy i utrzymania dróg, ciekawe rozwiązania technologiczne i wiele ciekawych rozmów – tak w skrócie można podsumować XXIV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, które odbędą się w Targach Kielce w 2018 roku.

Czytaj dalej

Maj

8-10

Kielce

Miasta Zrównoważone

Podczas konferencji zostały przedstawione wyniki raportu Zrównoważony Rozwój – Ranking Polskich Miast Arcadis. Badaniem objęto 50 największych miast w Polsce. Ranking Polskich Miast został przygotowany przez firmę Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Czytaj dalej

Marzec

21

Warszawa

Targi ENEX

Ideą targów jest prezentacja rozwiązań technologicznych i projektowych służących ochronie środowiska naturalnego. Branżowe konferencje, ważne rozmowy, nowe relacje inwestorskie – to wszystko czekało na wystawców podczas XXI Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XV Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia. Energetyka, elektrotechnika i odnawialne źródła energii zakrólowały na Targach Kielce.

Czytaj dalej

Luty-Marzec

28-1

Kielce

Targi EKOTECH

PRIORYTET: CZYSTE ŚRODOWISKO! Pod takim hasłem odbyły się ostatnie Targi EKOTECH. Kosze na śmieci, maszyny do segregacji odpadów, pojazdy do transportu odpadów, systemy zarządzania gospodarką komunalną – to tylko niektóre z produktów, jakie przygotowali wystawcy. EKOTECH to również szeroki program konferencyjno-szkoleniowy. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej

Luty-Marzec

28-1

Kielce

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Warsztaty skupiły się na biznesowych aspektach zmodernizowanych przepisów PZP. Numer 1 w Polsce w obszarze PZP – prawnicy kancelarii WKB Wierciński zebrali cenne i unikalne doświadczenia i podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą jak chronić swoje interesy.
Zapoznaj się z programem! http://reconferences.pl/events/zamowieniapubliczne/

Czytaj dalej

Luty

28

Warszawa

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

Tematyka konferencji: bieżący stan realizacji projektów, PPP – kolejne projekty i doświadczenia, realizacja mniejszych ITPOK – planowane projekty, certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego, instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin, technologie zagospodarowania odpadów, odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni…

Czytaj dalej

Luty

21-23

Licheń k. Konina

Infrastruktura Polska & Budownictwo

To naj­bar­dziej pre­sti­żo­we spo­tka­nie li­de­rów in­fra­struk­tu­ry o wy­jąt­ko­wej re­no­mie na rynku, która co roku zrze­sza grono re­pre­zen­tan­tów naj­więk­szych firm, naj­wy­bit­niej­szych przed­sta­wi­cie­li sek­to­ra z Pol­ski i za­gra­ni­cy. Part­ne­ra­mi te­go­rocz­nej edy­cji byli m.​in. Den­tons, La­far­ge, Fu­tu­re Pipe In­du­stries, Stra­bag, Metro War­szaw­skie czy War­bud.

Czytaj dalej

Luty

8

Warszawa

ROK 2018