CBA za samowymuszalnością stosowania ustawy o PPP? Po kontroli w Międzyzdrojach CBA składa zawiadomienie do prokuratury

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie, w okresie od dnia 9 sierpnia 2018 r. do dnia 7 maja 2019 r., prowadzili w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem Gminy Międzyzdroje, w zakresie powołania do życia oraz działalności spółki z udziałem Gminy – Międzyzdrojski Rynek Sp. z o.o.

W toku kontroli ustalono, między innymi, iż w związku z powołaniem spółki Międzyzdrojski Rynek nie zostały zastosowane przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Ponadto, nie została stworzona jakakolwiek analiza zasadności powołania tej spółki wraz z partnerem prywatnym ani wniesienia do niej majątku komunalnego w postaci gruntu o wartości 2.718.000,00 zł.

Przedmiotowe działania władz Gminy Międzyzdroje doprowadziły do wyrządzenia tej jednostce samorządowej szkody wielkich rozmiarów w wysokości co najmniej 2.319.063,65 zł.

Mając na uwadze powyższe Delegatura CBA w Szczecinie złożyła 5 czerwca 2019 r. zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstw niedopełnienia obowiązków a także działania na szkodę Gminy przez funkcjonariuszy publicznych, przez co doprowadzili oni do powstania szkody wielkich rozmiarów w mieniu Gminy Międzyzdroje.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Data publikacji: 2019.06.07


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »