Co dalej z Dolnym Miastem? Nie doszło do podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

We wrześniu 2018 roku został rozstrzygnięty w Gdańsku przetarg na wyłonienie partnera na zagospodarowanie 11 ha terenów na Dolnym Mieście. Projekt zakładał wyremontowanie historycznych budynków, w tym dawnej zajezdni, powstanie nowego układu drogowego oraz urządzenie na nowo zieleni, także nad Motławą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Dolne Miasto, założona na potrzeby projektu przez gdańską Korporację Budowlaną Doraco i warszawską firmę BBI Developement.

Plan obszarów do zagospodarowania w ramach partnerstwa PPP, Urząd Miasta Gdańska

Miesiąc później inwestor przedstawił koncepcję zagospodarowania, której realizacja miała być rozłożona w czasie na 5,5 roku. Kolejnym krokiem miało być podpisanie umowy z Miastem Gdańska na realizację przedsięwzięcia. Wcześniej – do końca 2018 r., spółka zadbać miała o pieniądze potrzebne na przeprowadzenie wieloletniego projektu i przedstawić publicznemu partnerowi źródła finansowania.

W czwartek, 4 kwietnia 2019 r. Miasto wydało następujący komunikat w tej sprawie:

Gmina Miasta Gdańsk informuje, że nie doszło do zawarcia umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku” z oferentem, który złożył ofertę uznaną za najkorzystniejszą, tj.  Dolne Miasto sp. z o.o.

Zgodnie z zasadami prowadzonego postępowania Gmina Miasta Gdańska zwróci się do oferenta, którego oferta uzyskała drugą w kolejności ilość punktów, z wnioskiem o wyrażenie woli podpisania umowy.

Na pytanie o przyczyny niezawarcia umowy partnerstwa z Miastem Gdańsk firma BBI Developement również odpowiada komunikatem – wystosowanym wieczorem, 3 kwietnia do serwisu biznesowego Polskiej Agencji Prasowej.

(…) Spółka Dolne Miasto nie zdecydowała się (…) na kontynuowanie rozmów z Miastem Gdańsk, z uwagi na negatywny wynik przeprowadzonych przez nią (spółkę Dolne Miasto) analiz ryzyk ekonomicznych i prawnych związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj.

Drugim w kolejności oferentem w postępowaniu na wybór partnera w projekcie publiczno-prywatnym rewitalizacji Dolnego Miasta była spółka GGI Dolne Miasto, należąca do Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej (BGI), która w partnerstwie publiczno-prywatnym z samorządem Sopotu i PKP wybudowała nowy dworzec w kurorcie – oddany do użytku w 2016 r.

źródło: www.gdansk.pl

VDF

Data publikacji: 2019.04.05


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »