Dialog techniczny na doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe i techniczne

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło dialog techniczny, którego przedmiotem jest doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne dla wielu projektów PPP. Założeniem jest wybranie jednego wykonawcy, z którym zostanie zawarta jedna umowa, na konkretne zadania, dla projektów nie zawartych w umowie. Przewidywany budżet to ok. 8 mln zł, a czas umowy to cztery lata z możliwością przedłużenia.

Podstawowy zakres zadań zawartych w umowie:

 • wstępna ocena projektów,
 • przeprowadzenie oceny efektywności,
 • kompleksowe wsparcie w procesie wyboru partnera prywatnego,
 • wsparcie i reprezentacja w przypadku odwołań przed KIO i sądem,
 • wsparcie na etapie zamknięcia finansowego projektu,
 • opracowanie podręcznika dot. zarządzania umową PPP,
 • przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dot. tematyki PPP,
 • przygotowanie projektu koncepcyjnego,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją, w tym studium wykonalności,
 • sporządzenie audytu energetycznego budynku,
 • dodatkowe zlecenia niestandardowe

Warunkiem udziału jest również wykazanie odpowiedniego doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa dot. przygotowania lub realizacji projektów infrastrukturalnych w obszarze prawnym lub ekonomiczno-finansowym lub ekonomicznym. Warunek uzna się za spełniony jeżeli zgłaszający wykaże się doświadczeniem w doradztwie dla co najmniej 5 projektów infrastrukturalnych o wartości powyżej 40 mln zł brutto, w tym co najmniej 2 realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 15 grudnia 2019 r.

Więcej szczegółów: Dialog techniczny na doradztwo projektów PPP

 

 

VDF

Data publikacji: 2019.10.23


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »