Dobry klimat w PPP

O SPOTKANIU

Szanowni Państwo,

dziś już wiemy, że fundusze unijne w kolejnej perspektywie finansowej nie będą wystarczające na realizację wszystkich niezbędnych inwestycji. Odpowiadając na rosnące oczekiwania społeczeństwa co do zapewniania wysokiej jakości usług publicznych, chcemy sięgać po partnerstwo publiczno-prywatne. Mamy nadzieję, że w najbliższych dwóch-trzech latach właśnie ta formuła finansowania stanie się jednym z motorów napędzających inwestycje publiczne.

Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy, która pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie przedsiębiorców w realizacji i finansowaniu inwestycji oraz usług publicznych. PPP można stosować  w wielu dziedzinach, może sprawdzić  się np. podczas budowy dróg, mieszkań, przedszkoli czy szkół. Jak wynika z danych pochodzących z krajów europejskich, PPP może przynieść nawet kilkanaście procent oszczędności w całym cyklu życia projektu w stosunku do tradycyjnych modeli realizacji. Między innymi o tym chcemy z Państwem rozmawiać. Zapraszam więc do udziału w Konferencji „Dobry klimat w PPP” , podczas której między innymi pokażemy to co już się udało, czego już się nauczyliśmy i to co jeszcze przed nami.

Zapewnimy udział ekspertów PPP, praktyków realizujących z sukcesem inwestycje PPP, przedstawicieli sektora prywatnego oraz instytucji finansujących. Również Państwo będziecie mogli aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu poprzez udział w dyskusji i zadawanie pytań. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się dla Państwa inspiracją i realizując kolejną inwestycję rozważą Państwo wykorzystanie PPP.

Do zobaczenia!

WALDEMAR BUDA

Pełnomocnik Rządu 
ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Funduszy i Polityki  Regionalnej 

CZĘŚĆ I
10:00 Otwarcie konferencji, PPP a realizacja strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, ogłoszenie konkursu Pełnomocnika Rządu ds. PPP
10:15 PPP w Europie w dobie coronawirusa
10:35 Rola instytucji kontrolnych
10:50 Debata ” Co już umiemy i jak dalej budować dobry klimat w PPP”
CZĘŚĆ II
11:35 PPP oczami instytucji finansujących (EBI, PFR, BGK)
12:10 Finansowanie inwestycji – doświadczenia podmiotów publicznych i prywatnych
13:10 Debata „PPP rozwiązaniem smart? Czyli jak inteligentnie planować i zarządzać inwestycjami”
CZĘŚĆ III
13:50 Projekty PPP wspierane przez MFiPR – prezentacja 14:25 Działania Ministerstwa – co już oferujemy i co jeszcze planujemy
14:35 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Program może ulec zmianie.
Więcej informacji na http://dobryklimatppp.pl

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »