Drogi w Nysie w PPP?

Gmina Nysa wybrała doradcę dla projektu polegającego na budowie, przebudowie i utrzymaniu dróg publicznych i wewnętrznych,  planowanego do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przedsięwzięcie zakłada budowę oraz przebudowę 28 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok. 30 km wraz z ich bieżącym utrzymaniem, zlokalizowanych na terenie Gminy Nysa. Planuje się podzielenie zadania na dwa etapy – inwestycyjny i eksploatacyjny. Wytypowany zakres inwestycji drogowych wynika z konieczności kontynuacji ich realizacji i ważnych dokumentacji projektowych oraz pozwoleń na budowę. Są to drogi strategiczne z punktu widzenia komunikacji oraz użytkowania terenów już zamieszkałych lub w przyszłości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową
i inwestycyjną.

Szacunkowy wartość inwestycyjna to 70 mln zł.  Więcej informacji powinniśmy się spodziewać za ok. 3 miesiące, gdy zakończą się prace doradcy.

 

VDF

źródło: Urząd Miejski w Nysie

Data publikacji: 2021.04.26


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »