Dwa wnioski na udział w dialogu konkurencyjnym dotyczącym poprawy efektywności energetycznej w formule PPP w Wałbrzychu

Przedmiotem dialogu konkurencyjnego prowadzonego przez Gminę Wałbrzych będzie modernizacja energetyczna 28 obiektów użyteczności publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Do udziału w dialogu konkurencyjnym zgłosiły się:

  1. IZIM Sp. z o.o.
  2. Matex Controls Sp. z o.o. oraz M+S Sp. z o.o.

Celem inwestycji ma jest:

1) osiągnięcie efektu energetycznego, polegającego na obniżeniu poziomu zużycia energii, czego rezultatem ma być obniżenie kosztów mediów ponoszonych w związku z bieżącym funkcjonowaniem obiektów,
2) uzyskanie oszczędności w przyszłych wydatkach ponoszonych na utrzymanie technicznej sprawności infrastruktury grzewczej (m.in. ograniczenie przyszłych kosztów ponoszonych przez podmiot publiczny na
naprawy, remonty i konserwacje),
3) sfinansowanie projektu w całości lub w części z wygenerowanych oszczędności finansowych uzyskanych w związku ze zmniejszeniem zużycia energii w obiektach,
4) zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i pyłów do otoczenia poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (efekt środowiskowy),
5) podniesienie funkcjonalności i standardu użytkowania obiektów oraz ich estetyki.

Partner prywatny odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie, sfinansowanie i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz robót budowlanych, w tym wdrożenie i eksploatowanie systemu pomiarowego i informatycznego, monitorującego i optymalizującego zużycie energii oraz identyfikującego stany awaryjne. Ponadto, w zakresie odpowiedzialności partnera prywatnego będzie utrzymanie technicznie sprawnej infrastruktury i zainstalowanych urządzeń oraz zarządzanie zmodernizowaną infrastrukturą w okresie obowiązywania umowy o PPP. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego stanowić mają wygenerowane oszczędności finansowe.

Szacowana wartość przedsięwzięcia to ok. 36 000 000 PLN brutto.
Zakładany okres trwania umowy o PPP to 17 lat (w tym 2-letni etap Inwestycyjny i 15-letni etap utrzymania i zarządzania).

Szczegółowy zakres robót termomodernizacyjnych i budowlanych w poszczególnych obiektach, rozwiązania techniczne, okres trwania umowy, zasady finansowania, podział zadań i ryzyk oraz inne warunki realizacji przedsięwzięcia będą przedmiotem dialogu.

 

VDF

 

źródło: Urząd Miejski w Wałbrzychu

 

Data publikacji: 2019.08.20


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »