Pożyczki unijne na termomodernizację w mieszkalnictwie

Ponad 468,5 mln zł – taka kwota trafi do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Pożyczki unijne pozwolą na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Tym samym przyczynią się m.in. do zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery.

Czytaj dalej
Pożyczki unijne na termomodernizację w mieszkalnictwie

BGK wspiera rynek mieszkaniowy. Rozmawiamy z Włodzimierzem Koconem, Wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego

,,Chcemy podpowiedzieć innym, którzy będą chcieli również budować dostępne cenowo mieszkania na wynajem. Nie jest naszą rolą, BGK i BGK Nieruchomości, być jedynym i wyłącznym „dostawcą” tego produktu na rynek, bo to nie o to chodzi. Deficyt mieszkaniowy jest szacowany nawet na 3 mln mieszkań. 5-6 mld złotych o których mówimy, jako skali zaangażowania banku, to jest kilkadziesiąt tysięcy mieszkań, a potrzebne są setki tysięcy…”

Czytaj dalej
BGK wspiera rynek mieszkaniowy. Rozmawiamy z Włodzimierzem Koconem, Wiceprezesem  Banku Gospodarstwa Krajowego

Plan Junckera. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Wszystkie projekty muszą być bankowalne zgodne z różnymi politykami UE. W ramach Planu nie jest oferowane wsparcie bezzwrotne. Dostępne jest zarówno finansowanie dłużne (przede wszystkim kredyty, w tym kredyty podporządkowane), jak też inwestycje kapitałowe. W instrumentarium EBI znajdują się także gwarancje i inne instrumenty finansowe, których celem jest ułatwienie pozyskania finansowania projektów poprzez np. zdjęcie części ryzyka z instytucji finansowych…

Czytaj dalej
Plan Junckera. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Kluczowe kwestie finansowe wciąż aktualne

Jak pokazała dotychczasowa praktyka rozwoju ppp, spójna polityka w zakresie ppp może znacznie ułatwić wdrażanie tego typu przedsięwzięć. Przez minione 6 lat kluczowe dla wielu projektów ppp było jednak rozstrzygnięcie kwestii związanych z zagadnieniami budżetowo-podatkowymi. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzi jakie FORUM PPP uzyskało w kluczowych dla rozwoju ppp kwestiach w Ministerstwie Finansów….

Czytaj dalej
Kluczowe kwestie finansowe wciąż aktualne

Obligacje przychodowe jako alternatywne źródło finansowania projektów PPP.

(…) instrument ten nie jest zaliczany do wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych (…) Ustandaryzowany projekt PPP, finansowany z obligacji, wiąże się zazwyczaj z ratingiem niższym, wobec czego konieczne jest zastosowanie instrumentów zwiększających zdolność kredytową, takich jak ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu, czy też emisja krótkookresowych papierów dłużnych.

Czytaj dalej
Obligacje przychodowe jako alternatywne źródło finansowania projektów PPP.

Ponad 260 mln zł na projekty miejskie w województwie śląskim.

Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego: „W minionej perspektywie (2007-2013) na działania związane z rewitalizacją przeznaczyliśmy ok. 1,5 mld zł w obszarze infrastruktury i 0,6 mld zł na działania społeczne. W obecnym Programie Regionalnym 2014-2020 na tego typu przedsięwzięcia zabezpieczonych jest co najmniej 265,5 mln euro. W ramach tych pieniędzy 48 mln euro zostanie przeznaczonych jako wkład w instrument finansowy, wspierający rozwój…”

Czytaj dalej
Ponad 260 mln zł na projekty miejskie w województwie śląskim.

Rozmawiamy z Leszkiem Wojtasiakiem, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„W WRPO 2014+ przewidziano możliwość realizacji projektów hybrydowych, czyli polegających na wspólnej realizacji projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, utworzonego w celu przeprowadzenia inwestycji infrastrukturalnej przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej. Jest to interesująca, ale nadal nowatorska dla wielu wnioskodawców forma realizacji koncepcji projektowych…”

Czytaj dalej
Rozmawiamy z Leszkiem Wojtasiakiem, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Sukces Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce.

Dzięki inicjatywie JESSICA, w województwie wielkopolskim finansowanie uzyskało aż 39 projektów, o łącznej wartości ponad 675,4 mln zł, z czego 32 projekty są już zakończone. Wartość umów pożyczek to ponad 330,8 mln zł, co stanowi ponad 105% alokacji przeznaczonej na Inicjatywę. Wielkopolskie inwestycje z JESSICA charakteryzują się dużym zróżnicowaniem – od budowy parku technologiczno-przemysłowego w Poznaniu, poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala…

Czytaj dalej
Sukces Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce.