Forum Liderów PPP

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji Forum Liderów PPP, która odbędzie się w Centrum Konferencyjnym UOKiK przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie, w dniu 19 czerwca 2019 roku, w godzinach 9:00 – 15:00.

Forum Liderów PPP to cykl konferencji łączących sektor publiczny z prywatnym, organizowanych od roku 2016 pod Patronatem Honorowym Ministra Inwestycji i Rozwoju. Patronem Merytorycznym tej edycji jest ekspert w zakresie PPP, pani Alina Sarnacka.

Uczestnikami wydarzenia będą przedstawiciele jednostek samorządowych, organów administracji rządowej, jednostek badawczo- rozwojowych, kancelarii, doradców, inwestorów, ekspertów branżowych, przedstawicieli instytucji finansujących i doradczych, przedstawicieli świata nauki oraz mediów branżowych. Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy wymienionymi podmiotami.

Wydarzenie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z nowelizacją ustawy o PPP, rządową Polityką rozwoju PPP, ostatnimi zmianami prawnymi, ofertą wsparcia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dla projektów PPP, prezentacją zestawu dobrych praktyk na przykładzie konkretnych inwestycji na etapie przygotowawczym i realizacyjnym, prezentacją projektów rządowych i omówieniem aspektów finansowych. Istotnym elementem wydarzenia są wystąpienia EBI i BGK na temat aspektów finansowych oraz NIK na temat zasad i wyników kontroli porealizacyjnych inwestycji. Zaproszeni promotorzy projektów, przedstawiciele sektora prywatnego i samorządowego oraz eksperci z instytucji finansowych i consultingowych podzielą się swoimi doświadczeniami.

III edycja Forum Liderów PPP dotyczyć będzie dwóch sektorów:

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

·       budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej
·       parkingi (kubaturowe, podziemne)
·       usługi utrzymania dróg
·       rewitalizacja dworców
·       wiaty przystankowe i meble miejskie
·       remonty chodników, dróg rowerowych i przejść podziemnych
·       budowa infrastruktury dla elektromobilności

USŁUGI TRANSPORTOWE

·       organizacja transportu zbiorowego
·       zapewnienie przewozów
·       uruchomienie i zarządzanie systemem wypożyczalni samochodów miejskich
·       rozwój i utrzymanie systemu wypożyczalni rowerów miejskich

Celem organizacji konferencji jest popularyzacja wiedzy z zakresu zamówień publicznych w formule ppp zarówno w środowisku sektora publicznego jak i prywatnego, jak również pokazanie korzyści płynących z implementacji modelu partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla lokalnych społeczności. Wydarzenie ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania rzeczywistych realnych kontaktów, networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w ramach modelu ppp. Kończące się programy dofinansowań unijnych determinują zapotrzebowanie na nowe skuteczne rozwiązania pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych, strategii rozwoju i rewitalizacji.

W konferencji weźmie udział około stu uczestników z sektora publicznego i prywatnego, oraz grono ekspertów posiadających doświadczenie w realizacji projektów w modelu PPP.

Warunki uczestnictwa:

  • udział w konferencji jest bezpłatny dla sektora publicznego
  • warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej
  • liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.forumliderowppp.pl

Kontakt: konferencja@forumliderowppp.pl
tel. 888 77 06 51

 

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
«