Forum Liderów PPP

 

Zapraszamy na III edycję konferencji Forum Liderów PPP, która została objęta patronatem medialnym magazynu Forum PPP oraz dziennika Rzeczpospolita. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym pod patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.

Termin: 19 czerwca 2019

Lokalizacja: Warszawa, UOKiK

Program

W wydarzeniu bierze udział ponad 100 uczestników, w tym w znacznej większości przedstawicieli sektora publicznego, będących w trakcie implementacji modelu PPP na etapie przygotowawczym lub realizacyjnym. Wśród zarejestrowanych uczestników przeważają decydenci na stanowiskach Starosty, Prezydenta, Wiceprezydenta, Burmistrza, Wiceburmistrza, oraz Dyrektorzy Departamentów Inwestycyjnych oraz Strategicznych. Po stronie sektora publicznego w wydarzeniu wezmą udział kancelarie consultingowe i prawnicze, które specjalizują się w obsłudze inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego, jak również firmy posiadające praktyczne doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

III edycja Forum Liderów PPP organizowana jest pod nadzorem merytorycznym Pani Aliny Sarnackiej. Prelekcje wygłoszą przedstawiciele instytucji rządowych m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Najwyższej Izby Kontroli, jak również instytucje wspierające projekty, tj. Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polski Fundusz Rozwoju, które zaprezentują własne narzędzia wsparcia dla projektów PPP. Konferencja osadzona jest w kontekście infrastruktury drogowej i towarzyszącej oraz usług transportowych, jednak prezentowane rozwiązania mają zastosowanie również dla innych sektorów.

Warunkiem udziału jest rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.forumliderowppp.pl

III edycja Forum Liderów PPP dotyczyć będzie dwóch sektorów:

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

·       budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej
·       parkingi (kubaturowe, podziemne)
·       usługi utrzymania dróg
·       rewitalizacja dworców
·       wiaty przystankowe i meble miejskie
·       remonty chodników, dróg rowerowych i przejść podziemnych
·       budowa infrastruktury dla elektromobilności

USŁUGI TRANSPORTOWE

·       organizacja transportu zbiorowego
·       zapewnienie przewozów
·       uruchomienie i zarządzanie systemem wypożyczalni samochodów miejskich
·       rozwój i utrzymanie systemu wypożyczalni rowerów miejskich

Celem organizacji konferencji jest popularyzacja wiedzy z zakresu zamówień publicznych w formule ppp zarówno w środowisku sektora publicznego jak i prywatnego, jak również pokazanie korzyści płynących z implementacji modelu partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla lokalnych społeczności. Wydarzenie ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania rzeczywistych realnych kontaktów, networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w ramach modelu ppp. Kończące się programy dofinansowań unijnych determinują zapotrzebowanie na nowe skuteczne rozwiązania pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych, strategii rozwoju i rewitalizacji.

Warunki uczestnictwa:

  • udział w konferencji jest bezpłatny dla sektora publicznego
  • warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej
  • liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.forumliderowppp.pl

Kontakt: konferencja@forumliderowppp.pl
tel. 888 77 06 51

 

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »