Forum Liderów PPP

Forum Liderów PPP to konferencja poświęcona współpracy między profesjonalistami z sektora publicznego i prywatnego podejmującymi inwestycje partnerskie w formule PPP. Co roku wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ pozwala nawiązać relacje biznesowe, znaleźć kreatywne rozwiązania w zakresie finansowania projektów, uaktualnić swój zasób wiedzy, poznać najlepsze praktyki oraz strategie radzenia sobie ze złożonością partnerstw publiczno-prywatnych.

Tegoroczna edycja wydarzenia osadzona jest w kontekście inwestycji w rewitalizację. Zakres tematyczny Forum Liderów PPP opracowywany jest we współpracy ze środowiskiem doradczym, dzięki czemu zachowany jest wysoki poziom merytoryczny wydarzenia.

W tym roku przy okazji rozpoczęcia inwestycji w rozbudowę Portu Zewnętrznego w Gdyni w formule ppp, rząd podkreślił deklarację wsparcia dla rozwoju tej alternatywnej formy realizacji dużych inwestycji publicznych, zwłaszcza w kontekście kończących się wpływów ze środków unijnych. Powołany został również Pełnomocnik rządu ds. ppp, który będzie gościem honorowym podczas Forum Liderów PPP.

Więcej informacji na www.forumliderowppp.pl oraz konferencjappp.pl

 

VDF

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »