Ile mamy pustostanów w Polsce? Czy PPP może być jedną z możliwości wykorzystania ich?

Problemy mieszkaniowe to jedne z najpoważniejszych dzisiejszych wyzwań dla Polek i Polaków i wpływają na tak istotne decyzje życiowe, jak założenie rodziny czy emigracja. Jedynie 37% badanych deklaruje brak takich problemów, podczas gdy połowa respondentów nie jest w stanie w pełni realizować swoich potrzeb czy planów ze względu na brak godnego miejsca do życia – tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Z inicjatywy ONZ, 4 października obchodzony jest Światowy Dzień Mieszkalnictwa (World Habitat Day). Dla Fundacji Habitat for Humanity Poland, będącej częścią międzynarodowej sieci organizacji Habitat for Humanity jest to jeden z najważniejszych dni;  okazja  na publiczne zwrócenie uwagi na kwestie, które na co dzień towarzyszą tym, których problemy mieszkaniowe dotykają osobiście.

Rezultaty powyższych badań wpisują się w dostrzegany w Polsce i Europie kryzys mieszkaniowy i deficyt dostępnych cenowo mieszkańFundacja Habitat for Humanity Poland od lat nie tylko promuje rozwiązania systemowe w zakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej, lecz także jest na pierwszej linii i wspiera osoby zmagające się z trudnościami.

Raport: Pustostany w gminach i możliwości ich przekształcenia w mieszkania dostępne cenowo dla osób niezamożnych.

W Światowy Dzień Mieszkalnictwa, Fundacja Habitat for Humanity Poland organizuje wydarzenie (webinarium), w czasie którego Instytut Rozwoju Miast i Regionów zaprezentuje raport z wynikami badania o pustostanach gminnych. Omówimy, ile pustostanów udało się zidentyfikować i jakie są możliwości adaptacji takich nieruchomości na mieszkania, w tym mieszkania dla osób potrzebujących zintegrowanego wsparcia.

Wierzymy, że wyniki tego badania będą przydatne dla gmin w planowaniu polityki mieszkaniowej, ale też będą zachętą do tworzenia społecznie zorientowanych rozwiązań mających na celu poprawę warunków mieszkaniowych w Polsce i w Europie.

Rzadko w publicznym dyskursie porusza się kwestię polityki mieszkaniowej jako całości, w wymiarze systemowym. Dlatego poszukiwanie skalowalnych rozwiązań jest bardzo potrzebne. Mamy nadzieję, że dzięki naszej inicjatywie zmobilizujemy do działania tych, którzy bezpośrednio odpowiadają za tworzenie i realizację polityki mieszkaniowej w Polsce  – powiedziała Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Prezeska Habitat for Humanity Poland.

W obliczu rosnących w całej Europie kosztów związanych z mieszkaniem należy sięgać po wszelkie dostępne narzędzia zwiększające zasób dostępnych cenowo mieszkań, czyli mieszkań, na które będzie nas stać. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na konieczność wprowadzania nowych rozwiązań w obszarze najmu społecznego, np. społecznych agencji najmu. Innym obszarem wymagającym szybkiej interwencji jest zwiększenie dostępności zintegrowanych usług umożliwiających zamieszkanie wraz z dodatkowym wsparciem dla osób zagrożonych wykluczeniem lub wychodzącym z kryzysu bezdomności (są to m.in. mieszkania chronione lub wspomagane np. dla osób usamodzielniającym się po opuszczeniu placówek, osób z niepełnosprawnościami czy seniorów) – podkreśliła Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Prezeska Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Dlatego też Habitat Poland w 2020 roku rozpoczął trzyletni międzynarodowy projekt  „Wypełniając lukę: Remontujemy pustostany aby zapewnić dom”) („Filling the Gap – Readapting Empty Spaces to Prevent Homelessness”). We współpracy z Habitat for Humanity Great Britain oraz firmą M&G Habitat Poland buduje szeroką koalicję partnerów: biznes, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. W ramach projektu są przywracane do użytkowania pustostany, które następnie są udostępniane osobom potrzebującym zintegrowanego wsparcia (usamodzielniającym się młodym osobom dorosłym czy cudzoziemcom, uchodźcom). W ramach projektu został też zbadany potencjał pustostanów w Polsce do wykorzystania ich na cele mieszkaniowe.

Fundacja Habitat for Humanity Poland działa w Polsce od prawie 30 lat,  wspierana przez wielu partnerów biznesowych m.in: M&G/Prudential, Whirlpool, Arcadis, Geberit, AkzoNobel, Procter&Gamble, Dow Polska, Wienerberger, Prologis, Polski Związek Firm Deweloperskich. Działania Fundacji wpisują się w strategie biznesu oparte na zaangażowanie społeczności, gospodarki obiegu zamkniętego oraz służbie ludziom i planecie (Cele Zrównoważonego Rozwoju nr 1, 11 i 12).

Data publikacji: 2021.10.04


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »