Innowacyjna Gmina

VIII edycja konferencji Innowacyjna Gmina

Współczesne miasta to skomplikowany, niepowtarzalny łańcuch powiązań i wzajemnych zależności. Innowacyjne technologie, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii i wody, niezawodna energetyka, elektromobilność, nowoczesne usługi dla mieszkańców – to tylko niektóre wyzwania, które stoją dzisiaj przed włodarzami polskich miast. Tematom tym poświęciliśmy tegoroczną konferencję Innowacyjna Gmina, która odbyła się 12 czerwca 2018r.

Tego dnia w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie spotkali się marszałkowie, prezydenci miast i gmin miejskich i wiejskich, burmistrzowie, wójtowie, pracownicy referatów ochrony środowiska, zamówień publicznych, skarbnicy, urzędnicy państwowi odpowiedzialni za współpracę z JST, przedstawiciele agencji rządowych, banków i kancelarii przedstawiciele sektora energetycznego oraz innowacyjnych technologii.

Zbliżający się rok 2019 niesie nowe wyzwania dla samorządów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby wszystkie budynki wybudowane po 31 grudnia 2020 r. były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. Obiekty użyteczności publicznej będą musiały spełnić ten wymóg już od 2019 r., a więc tuż tuż. W miarę możliwości wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej powinny być spełnione także przy okazji gruntownych modernizacji budynków lub ich części. Uzyskanie wysokiej efektywności energetycznej przestaje być już tematem dyskusji  o innowacjach ale staje się koniecznością.

Od wielu lat podczas konferencji Innowacyjna Gmina prezentowane są technologie pozwalające na osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej. Podczas tegorocznego wydarzenia przedstawione zostały konkretne  rozwiązania oraz sposoby ich finansowania.

Transport to następny palący  problemem dla miast, mieszkańców. Wiele z nich stawia na elektromobilność, ale barierą dla rozwoju miejskiej mobilności elektrycznej jest dostęp do infrastruktury ładowania. Jak te stojące przed samorządowcami problemy rozwiązać i przede wszystkim sfinansować? Konferencja Innowacyjna Gmina od lat jest inspiracją i źródłem wiedzy dla przedstawicieli samorządów.

W tym roku w ramach konferencji wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza zorganizowaliśmy bezpłatne całodniowe warsztaty poświęcone – Rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Podczas warsztatów można było zdobyć umiejętności posługiwania się narzędziami GIS.

Patronat nad konferencją objęli: Urząd Miasta st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Polska Izba Magazynowania Energii, Agencja Rozwoju Mazowsza, ZPP.

Partnerami merytorycznymi są firmy: CEZ Esco Polska, Arcadis, Engie Polska, MZA.

Patronami medialnymi wydarzenia są: Forum PPP, Portal Esco w Polsce, Businessman.pl, Warto Wiedzieć, Forum  Samorządowe.

Udział w konferencji był bezpłatny. Zapisy na spotkanie prowadzone były poprzez formularz rejestracyjny dostępny  na stronie http://www.greenwarsawconferences.org.pl/.

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »