Innowacyjna Gmina: Zmiany klimatu – nowe wyzwania dla gmin

Zmiany klimatu – nowe wyzwania dla gmin

W poniedziałek, 17 czerwca br., tradycyjnie już w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej  w Warszawie odbyła się IX edycja konferencji Innowacyjna Gmina. Zainteresowani przedstawiciele samorządów już kolejny raz mieli okazję pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju gmin. Współorganizatorem konferencji w tym roku był Urząd Miasta st. Warszawy.

W czasie tegorocznej edycji konferencji eksperci  wraz z samorządowcami poruszyli takie tematy jak m.in zmiany klimatu, efektywność energetyczna  i  elektromobilność   oraz finansowania inwestycji  w gminach w ramach projektów PPP. Dr Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator d/s Zrównoważonego Rozwoju, Urząd m.st Warszawy przedstawiła plany miasta dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Tematem wiodącym konferencji stały się jednak zmiany klimatu, na które chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę  w kontekście ostatnich wydarzeń  w Polsce. Zmiany klimatu to stosunkowo nowe wyzwanie dla miast i przedstawicieli samorządów. Tylko w latach 2001-2010 straty z wynikające ze zmian klimatu wyniosły w Polsce  54 mld złotych a brak działań może te straty jeszcze powiększyć. Miasta nieustannie borykają się ze zjawiskami natychmiastowych powodzi z jednej strony oraz suszy z drugiej. W ramach prezentacji oraz w dyskusji panelowej z udziałem ekspertów staraliśmy się pokazać sposoby przygotowania się na te zmiany klimatu. Mamy nadzieję, że udało się nam odpowiedzieć na takie istotne pytania jak: optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych w kontekście zmian klimatu, usprawnienie funkcjonowania i monitorowanie  systemów miejskich, sposoby budowania  planów adaptacji do zmian klimatu. W dyskusji panelowej na temat zmian klimatu wzięli udział eksperci: dr Anna Rusek, Dyrektor Pionu Środowiska, Arcadis, Barbara Rajkowska, Kierownik Projektu 44 MPA, Instytut  Ochrony Środowiska, Krzysztof Kutek, Kierownik Pionu Wody, Arcadis, dr Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych,

Badania  pokazują, że najmłodsze  pokolenia Polaków coraz większą wagę zwracają na jakość życia, możliwości spędzenia czasu, jakość  powietrza  oraz  efektywny i ekologiczny transport. Takie wyzwania stoją przed samorządowcami w perspektywie najbliższych lat. Osobom, które wzięły udział w tym konferencji  zaprezentowano  kierunki w jakich powinien się rozwijać  transport w miastach. Możliwości wykorzystania  gazu jako paliwa niskoemisyjnego to temat nie mniej istotny szczególnie dla tych miast, które chcą zamienić stare elektrociepłownie węglowe na gaz lub biomasę. Przykłady wykorzystania gazu jako paliwa przyszłości zaprezentowane przez Iwonę Dominiak, Kierownika Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji, Gaz-System S.A. spotkało się z dużym zainteresowaniem samorządowców. Obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, to następny temat, który staraliśmy się przybliżyć. Ponadto przedstawione zostały możliwości i ograniczenia finansowania inwestycji w gminach w ramach  projektów PPP.

W ramach wystawy uczestnicy mogli obejrzeć  samochody elektryczne BMW jeżdżące po Warszawie w ramach pierwszego całkowicie elektrycznego carsharingu uruchomionego przez firmę innogy  oraz auta elektrycznego przeznaczonego dla logistyki miejskiej firmy Elimen.

Konferencji towarzyszyły  warsztaty poświęcone nowelizacji  ustawy  o PPP poprowadzone przez dr Rafala Cieślaka. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali vouchery na jazdy samochodami elektrycznymi w Warszawie ufundowane przez firmę innogy.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, Stowarzyszenie Ład na Mazowszu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA, Instytut Ochrony Środowiska, Centrum PPP.

Sponsorem głównym konferencji  była firma Gaz-System Operator Gazociagów Przesyłowych

Partnerami merytorycznymi konferencji byli: Arcadis, Warbud, innogy, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz sp. j, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Patronat medialny nad konferencją objęli: Businessman.pl, Forum PPP, Miesięcznik Stolica, Serwis Administracyjno-Samorządowy SAS, ESCO w Polsce, portal gramwzielone.

Zdjęcia z konferencji oraz prezentacje prelegentów można znaleźć na stronie greenwarsawconferences.org.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI INNOWACYJNA GMINA  17.06.2019R.

 

Prowadzenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

8:30 – 9:00         Rejestracja uczestników
9:00 – 9:05         Powitanie gości: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Cyklu Konferencji

BLOK I:  Zrównoważona  Gmina

9:00 – 10.00

Prezentacja: Adaptacja do zmian klimatu – wyzwania i szanse dla samorządu.
Prelegent: Katarzyna Kobiela – Kierownik zespołu środowiska Katowicach oraz Krzysztof Kutek – Kierownik Pionu Wody, Arcadis

Prezentacja: Zrównoważona rewitalizacja  w gminach. Czy rewitalizacja może być zrównoważona? Problemy i zadania gmin.
Prelegent: Agnieszka Dawydzik, Manager, Public Sector & Global Investment and Innovation Incentives, Deloitte

Prezentacja: Plany miasta dotyczące zrównoważonego rozwoju.
Prelegent: Przedstawiciel, UM.st Warszawy

10.00 – 10.30

Panel dyskusyjny:  Wyzwania polskich miast w związku ze zmianami klimatu. Jak  możemy wykorzystać  zmiany klimatu? Problemy polskich miast na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Moderator: Elżbieta Wrzecionkowska
Paneliści:
dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu  Ochrony Środowiska,
dr Anna Rusek, Dyrektor Pionu Środowiska, Arcadis,
dr Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych.
Przedstawiciele Miast

10:30 – 10.45     Przerwa na kawę

BLOK II: Efektywność energetyczna – elektromobilność  jako sposób na ograniczenie emisji CO2.

10.45 – 11.45

Prezentacja: Ustawa o elektromobilności  i paliwach alternatywnych. Autobusy elektryczne i plany stacji ładowania w gminach. Obowiązki i zadania  gminy
Prelegent: Łukasz Berak, Partner, Kancelaria SK&S Legal

Prezentacja: Działania na rzecz zrównoważonej  mobilności w mieście stołecznym Warszawa. Ustawa i rzeczywistość
Prelegent: Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu, MZA

Prezentacja: Możliwości ograniczenia emisji CO2 w miastach  przy wykorzystaniu gazu.
Plany i inwestycje Gaz-System w Polsce.
PrelegentIwona Dominiak, Kierownik Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji, Gaz-System S.A.

Prezentacja: Innowacyjne inwestycje PGNiG Termika zmierzające do ograniczenia emisji CO2 w Warszawie.
Prelegent: Przedstawiciel
 PGNiG Termika (tbc)

11.45 – 12.15

Panel dyskusyjny: Jak  ograniczyć zużycie energii i emisję CO2 w gminie? Jaką drogę wybrać?

Moderator: Krzysztof Kochanowski,  PIME
Paneliści:
Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu, MZA,
Piotr Matkowski, Deputy Director Buildings Business Line, Project Management Lead, Market Sector Leader Manufacturing & Technology, Arcadis
Iwona Dominiak, Kierownik Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji, Gaz System
Łukasz Berak, Partner, Kancelaria SK&S Legal
Ekspert PGNiG Termika

12.15-12.30 Przerwa na kawę

BLOK III: Finansowanie inwestycji w  gminach w ramach PPP

 12.30 -13.30

Prezentacja: Nowelizacja ustawy o PPP. Interpretacja zmian.
Prelegent: dr Rafał Cieślak, Radca Prawny, ekspert ds. PPP

Prezentacja: Rozwój Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.
Prelegent: Michał Piwowarczyk, Z-ca Dyrektor  Departamentu Partnerstwa Publiczno Prywatnego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Prezentacja: Zarządzanie obiektem w formule PPP. Pierwsze doświadczenia
Prelegent: Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu, Warbud

13.30 – 14:00

Panel dyskusyjny: Możliwości  finansowania inwestycji w gminach  w ramach PPP. Wady i zalety projektów. Jakiego wsparcia potrzebują partnerzy?

Moderator: Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP
Paneliści:
dr Rafał Cieślak, Radca Prawny, ekspert PPP
Maciej Kopański, Dyrektor ds. rozwoju, ENGIE Polska
Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu, Warbud
Michał Piwowarczyk, Z-ca Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie  Inwestycji i Rozwoju

 

Zakończenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor, Green Warsaw Conferences

14.00 – 15.00     lunch

14.30-16.30 Warsztaty

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »