Jak osiągnąć sukces w partnerstwie publiczno-prywatnym. Skuteczna implementacja modelu PPP

Z uwagi na wiele czynników hamujących, model PPP w Polsce nadal rozwija się powoli. Głównymi przeszkodami są niska świadomość i niewystarczająca wiedza na temat partnerstwa oraz brak standaryzacji procedur. Poważnym problemem z perspektywy sektora prywatnego jest również niechęć instytucji finansowych do zaangażowania się w finansowanie projektów PPP. Na konferencję zaprosiła Redakcja magazynu Liderzy Innowacyjności wydawanego w Dzienniku Gazecie Prawnej

Czytaj więcej

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »