Kolejna inwestycja PPP nie doczeka się finału – Dom Złotego Wieku w Świebodzicach

fot. Urząd Miejski w Świebodzicach

A miało być tak pięknie…nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz. Podczas sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach po głosowaniu radnych uchwała dotycząca zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy została wykreślona z porządku obrad.

Jak podaje miasto “dalsze decyzje dotyczące budowy Domu Złotego Wieku zostaną podjęte po gruntownej analizie wszystkich dostępnych rozwiązań”.

fot. Urząd Miejski w Świebodzicach

Postępowanie pn. “Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i nadbudową budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, z przeznaczeniem na Dom Złotego Wieku” rozpoczęto w kwietniu 2016 roku. Projekt  zakładał zaprojektowanie oraz przebudowę i rozbudowę zniszczonego budynku wraz ewentualnie dobudowę budynków oraz dostosowanie budynku do pełnienia funkcji domu pomocy społecznej dla osób starszych. W ramach negocjacji ustalono, że nie tylko budynek poddany będzie gruntownej modernizacji, lecz również działka, na której jest zlokalizowana inwestycja. Projekt zakładał odtworzenie zieleni, powstanie alejek oraz parkingu, ponieważ teren miał nie tylko służyć pensjonariuszom ale również mieszkańcom. Burmistrz miasta nie wykluczał także utworzenia placu zabaw lub innych elementów zagospodarowania terenu. Według zamierzeń, w budynku miały znajdować się również gabinety lekarskie, stomatologiczne, kaplica, fryzjer itp. Po stronie gminy miały być usługi opiekuńcze i medyczne. Przez cały okres umowy wykonawca miał utrzymywać obiekt w bardzo dobrym stanie technicznym: wykonywać remonty, wymieniać zużyte wyposażenie, dbać o teren zielony oraz za serwisować urządzenia.

Ryzyko budowy i dostępności miało należeć do partnera prywatnego, a ryzyko dostępności do podmiotu publicznego. Zakładanym modelem wynagrodzenia był model mieszany: opłata za dostępność wraz z możliwością czerpania przez partnera prywatnego korzyści finansowych związanych z ewentualną działalnością komercyjną na terenie nieruchomości.

fot. Urząd Miejski w Świebodzicach

Wartość nakładów inwestycyjnych w początkowej fazie opiewała na kwotę ok 17 milionów złotych, natomiast czas trwania umowy zakładał okres 20 lat. W momencie rozpoczęcia procedury budżet zamawiającego stanowił 59 milionów złotych. W dialogu konkurencyjnym uczestniczyły dwa podmioty, ostatecznie jednak ofertę złożyła firma NDI Parkingi. Opiewała ona kwotę ponad 97 milionów złotych, skład której stanowiły nie tylko koszty robót budowlanych, lecz również utrzymanie obiektu przez okres 18 lat.

Zgodnie z prośbą burmistrza przedstawiciele wykonawcy przygotowali rozwiązania optymalizujące przedsięwzięcie i zaoferowali skrócenie okresu utrzymania Domu Złotego Wieku do dziesięciu oraz alternatywnie do pięciu lat.

Mimo wszystko budowa Domu Złotego Wieku została odroczona z uwagi na “wątpliwości związane z wysokim kosztem utrzymania inwestycji (ok. 5 milionów złotych rocznie przez 18 lat)”.

Obiekt przed modernizacją, po przekazaniu od Starostwa Powiatowego w Świdnicy 2010-2018

fot. Urząd Miejski w Świebodzicach
fot. Urząd Miejski w Świebodzicach

VDF

Data publikacji: 2019.04.10


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »