Kolejne działania władz Płocka na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Z inicjatywy władz Płocka, Związek Miast Polskich powołał stałą komisję partnerstwa publiczno-prywatnego. 10 czerwca członkowie tej komisji spotkali się na inauguracyjnym posiedzeniu.

– Mam nadzieję, że nasze miasto będzie stałym miejscem spotkań komisji i wymiany doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą na temat realizacji przedsięwzięć w formule ppp – mówił prezydent Andrzej Nowakowski.

W posiedzeniu Komisji wzięło udział 30 przedstawicieli z 16 miast (Płock, Sopot, Wrocław, Trzemeszno, Szczecin, Sosnowiec, Rumia, Nysa, Łódź, Lubań, Płońsk, Lądek, Kozienice, Koszalin, Bielsko-Biała, Śrem). Do udziału w Komisji zgłosiło się w sumie 25 miast, jednak nie wszystkie mogły w niej uczestniczyć.

– Cieszę się, że nasza propozycja, aby zająć się tematyką ppp spotkała się z życzliwością i tak szybko udało się doprowadzić do pierwszego spotkania – mówił zastępca prezydenta Płocka Jacek Terebus. – Realizacja przedsięwzięć w tej formule nie jest zbyt popularna, głównie z powodu niewiedzy i obaw spowodowanych przez skomplikowane procedury.

Wiceprezydent wyjaśnił, że Płock ma potencjał do dzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie

– możemy pochwalić się zrealizowanym w formule ppp projektem termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej (głównie szkół i przedszkoli), w tym roku zorganizujemy już trzecią edycję  Forum PPP, a także w naszym mieście działa Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL działające pod egidą ONZ, które zajmuje się szkoleniem samorządów z Europy Środowej i Wschodniej.

Lilianna Bogusz, dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podkreślała, że realizacja inwestycji w formule ppp służy przede wszystkim podniesieniu jakości usług publicznych.

– Nie chodzi o to, że samorząd szuka środków finansowych u prywatnych podmiotów, bo wyczerpały się inne źródła finansowania, ale dzięki tej współpracy może korzystać z ich wiedzy, posiadanych technologii w celu lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Dyrektor Bogusz przyznała, że łatwiej w realizacji przedsięwzięć podążać utartą, przećwiczoną ścieżką i korzystać z  formuły przetargu nieograniczonego i ograniczonego, niż otworzyć się na inne formy, np. dialog konkurencyjny czy negocjacje.

– Cieszę się, że samorządy, które już w tej dziedzinie coś osiągnęły chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi – mówiła przedstawicielka ministerstwa.

Joanna Michalak , Kierownik Referatu Polityki Gospodarczej Miasta dla redakcji Forum PPP:

Miasto Płock było inicjatorem utworzenia Komisji. Po organizacji Forum PPP otrzymujemy liczne zapytania samorządów związane z praktycznymi aspektami przygotowania i realizacji projektów PPP. Komisja jest odpowiedzią na wciąż rosnącą potrzebę wymiany doświadczeń oraz dobrych i złych praktyk jednostek borykających się z przedsięwzięciami w tej formule. Jest odpowiedzią na wciąż rosnące potrzeby inwestycyjne mieszkańców miast zderzające się z ograniczonymi budżetami JST.

Chcielibyśmy również, aby Komisja opiniowała propozycje zmian legislacyjnych, stała się partnerem dla administracji rządowej w dyskusji o PPP i miała realny wpływ na kształtowanie prawa związanego z PPP w naszym kraju. Najbliższe spotkanie Komisji odbędzie się oczywiście na Forum PPP w Płocku we wrześniu br. Kolejna w październiku w Sopocie. Planujemy, ze komisja będzie odbywała się cyklicznie, kilka razy w ciągu roku w miastach będących członkami Komisji.

Temat PPP wciąż wzbudza wiele emocji i cieszy się dużym zainteresowaniem. Dyskusja była żywa i bardzo rzeczowa. Miasta, które nie realizowały jeszcze projektu PPP mogły dopytać o szczegóły przygotowania się do tego typu formuły realizacji inwestycji, wyjaśnić wątpliwości. Natomiast samorządy z doświadczeniem w PPP wymieniały uwagi dotyczące procedur, porównywały zakres projektów, zapisy umów, współpracę z partnerami, doradzały jak rozwiązać pojawiające się problemy, ostrzegały przed trudnościami jakie mogą pojawić się na kolejnych etapach realizacji inwestycji.

Oczywiście był to jedynie wstęp do dalszej wymiany doświadczeń. Miasta wskazały tematy, które są dla nich obecnie kluczowe w zakresie prowadzenia inwestycji w PPP i te zagadnienia zostaną rozwinięte podczas warsztatów i dyskusji na Forum PPP. Tematy zgłoszone przez uczestniczące w Komisji samorządy to przede wszystkim:
– projekty PPP następujących branżach: energetyka i odpady, mieszkalnictwo, infrastruktura drogowa,
– wpływ PPP na dług publiczny – stanowisko RIO
Powyższa tematyka zostanie poruszona podczas warsztatów i dyskusji na wrześniowym Forum PPP w Płocku.

 

VDF

źródło: Urząd Miasta Płocka

Data publikacji: 2019.06.18


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »