Kolejne przymiarki do Mieszkania Plus w PPP, tym razem w Suwałkach

fot. Urząd Miejski w Suwałkach

Możliwe, że  kolejnym miastem realizującym program Mieszkanie Plus w partnerstwie publiczno-prywatnym będą Suwałki. Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz przybliżył szczegóły w trakcie konferencji prasowej. Gmina musi jednak sporządzić ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia oraz uzyskać zgodę Rady Miejskiej.

Założenia projektu

Przedmiotem umowy pomiędzy Miastem Suwałki, a partnerem prywatnym mogłaby być budowa lub modernizacja istniejących budynków, utrzymanie lub zarządzanie. Wkład własny Miasta to nieruchomość, na której zrealizowane zostaną obiekty mieszkalne oraz dokumentacja projektowa. Wynagrodzeniem partnera prywatnego byłaby opłata za dostępność. Dokonywane w tej formie płatności na rzecz part­nera prywatnego rozliczać będą nakłady inwestycyjne, koszty finansowe, koszty utrzy­mania obiektów oraz zyski z inwestycji. Partner prywatny zacznie otrzymywać wynagrodzenie dopiero z chwilą, gdy lokale zostaną wybudowane i będą mogły zostać oddane w najem. Wynagrodzenie dla partnera prywatnego płatne będzie w stałych, równych kwotach miesięcznych przez określony w umowie o PPP okres.

Zapew­nienie partnerowi prywatnemu możliwości zawierania umów najmu instytucjonal­nego z dojściem do własności, a następnie umów przeniesienia prawa własności lokali mieszkalnych na najemców wymagać będzie przeniesienia przez podmiot publiczny tj. Gminę własności nieruchomości na rzecz partnera prywatnego na czas obo­wiązywania umowy o PPP. Lokale mieszkalne nie będą w takim przypadku wcho­dzić do mieszkaniowego zasobu Gminy.

Istnieje możliwość dodatkowego wykorzystania finansowego wsparcia wynikającego z obowiązującej od 1 stycznia 2019r. ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, w postaci dopłaty do czynszów /program Mieszkanie na Start/.

Violetta Drabik-Franiewska

Data publikacji: 2019.02.28


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »