Kraków buduje cmentarz w partnerstwie publiczno-prywatnym

W najbliższych miesiącach rozpocznie się budowa domu ceremonialnego, a następnie 4 ha cmentarza w Podgórkach Tynieckich. To kolejne – po spopielarni uruchomionej w 2016 roku – etapy realizowanego wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich i prywatnego operatora projektu budowy infrastruktury cmentarnej w południowo-zachodniej części Krakowa.

Spopielarnia to pierwszy element dużego projektu inwestycyjnego, który jest realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji na roboty budowlane, we współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a konsorcjum firm w składzie: Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o. z Łodzi, Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych KLEPSYDRA T. Salski i D. Salska z Łodzi, Urciuoli Group`s S.R.L. z Włoch.

Docelowo, w ramach całego projektu, powstanie jeszcze budynek ceremonialny, kolumbarium i ok. 9 ha cmentarza. Wartość projektu wynosi 24,5 mln zł. Zadanie jest finansowane przez koncesjonariusza, który ma wyłączne prawo do pobierania zysku z przedmiotu koncesji do 2041 roku. Z kolei miasto udostępnia teren, a także rozbudowało drogi dojazdowe do cmentarza i spopielarni. Taki sposób realizacji tego zadania, a więc z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego – koncesji na roboty budowlane – był tematem niedawnej wizyty studyjnej przedstawicieli kilkunastu samorządów, zorganizowanej przez Związek Miast Polskich.

Uczestnicy wizyty studyjnej interesowali się przebiegiem negocjacji z uczestnikami postępowania w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pytali się też o podział ryzyk pomiędzy partnerami, a także o zasady koncesji budowlanej, a więc formuły PPP, w której realizowane jest zadanie. Na koniec uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili też teren inwestycji w Podgórkach Tynieckich, gdzie mogli zobaczyć jedyną działającą w Krakowie spopielarnię.

materiały: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Data publikacji: 2019.06.14


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »