Międzynarodowe Forum PPP

„Sukces rodzi się wspólnie”

Pod takim hasłem odbyło się wydarzenie organizowane przez Miasto Płock w dniach 29-30 listopada 2017 roku. Spotkanie zgromadziło ponad 200 uczestników i dało wiele okazji do rozmów. Wśród licznie przybyłych gości byli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, instytucji kontrolnych, a także przedstawiciele sektora prywatnego. W gronie uczestników i prelegentów sektora publicznego oraz prywatnego zainteresowanych formułą PPP byli zarówno Ci, którzy przetarli już szlaki partnerstwa publiczno-prywatnego i posiadają doświadczenia w jego wdrażaniu, jak i Ci, którzy przedsięwzięcia PPP mają dopiero w swoich planach. Całość eventu tworzyły dwa dni.

Wydarzenie, a zarazem część konferencyjną otworzył Prezydent Miasta Płock, Andrzej Nowakowski,  porównując partnerstwo publiczno-prywatne sprzed kilku lat do yeti: „Wszyscy o nim mówili, ale nikt go nie widział”. Zwrócił uwagę na fakt, że samorządy powinny mieć świadomość, że gdy fundusze unijne zostaną wyczerpane warto posiadać sprawdzonego partnera, z którym wspólnie będzie można realizować przedsięwzięcia, właśnie w formule PPP i jest to „bardzo efektywny sposób na realizację zadań publicznych”.

Samanda Fernando, szef CIFAL w Szwajcarii opowiadał m.in. o założeniach Agendy 2030, deklaracji ONZ, dotyczącej zrównoważonego rozwoju, podkreślając rolę, jaką w realizacji jej celów mogą odgrywać podmioty publiczne i prywatne, działające na zasadzie partnerstwa. Wspólne działanie i partnerstwo, to model wypracowany przez ONZ. „Chodzi nie tylko o dyskusje, ale przede wszystkim o faktycznie zaangażowanie finansowe, technologiczne, wymianę wiedzy, dzięki czemu będziemy mogli wspólnie zrealizować cele Agendy 2030…Agenda 2030 jest dla ludzi, dla naszych miast, dla całego świata. Ważne jest, by pracować razem, by realizować jej cele” – mówił szef CIFAL.

Według Michała Piwowarczyka, Zastępcy Dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego rozwój PPP jest jednym z najważniejszych projektów przyjętej przez obecny rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i to właśnie PPP może być jednym z modeli wykorzystywanych do efektywnego wydatkowania środków publicznych, w tym zarządzania usługami publicznymi i realizacji zamówień publicznych. „Chcemy wprowadzić system certyfikacji projektów PPP, nieobowiązkowy. To formuła, w której potencjalni inwestorzy publiczni, zainteresowani wdrożeniem takich projektów, będą mogli zasięgnąć porady organu centralnego, ministerstwa. W ten sposób uzyskają opinię, czy zakładane działania są przygotowywane prawidłowo, według standardów, które już się sprawdziły…Tu myślimy naprawdę o dużych inwestycjach, o wartości wkładu Skarbu Państwa powyżej 300 mln zł. Z uwagi na skalę tych inwestycji, zakres rzeczowy i czas oddziaływania chcemy, żeby takie inwestycje przechodziły obowiązkowo test PPP. Mamy przecież do wyboru kilka modeli. One mogą być realizowane w różny sposób. To ocena opłacalności powinna odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób te inwestycje przyniosą największe korzyści stronie publicznej” – oświadczył Piwowarczyk. Zaznaczył, że krajowy rynek PPP nie jest duży w porównaniu do Europy Zachodniej, ale posiada znaczny potencjał rozwoju, który obrazuje baza projektów PPP, w tym zawarte w niej wartości: 160 planowanych inwestycji o wartości niespełna 62 mld zł.

Tematami poruszanymi podczas pierwszego dnia Międzynarodowego Forum PPP były również doświadczenia Miasta Płocka w przygotowaniu i realizacji projektów, procedury PPP w świetle działalności kontrolnej, nowa Ustawa o  umowie koncesji, a także planowana nowelizacja Ustawy o PPP oraz aktualny stan rynku. W debatach i prezentacjach mowa była również o projektach hybrydowych, finansowaniu projektów PPP, aspektach podatkowych wraz z oceną przedsięwzięć przez organy nadzoru finansowego jst.

W prowadzonych warsztatach poruszano kwestie planowania projektu PPP, unikania błędów, dialogu konkurencyjnego i umowy PPP z zakresu efektywności energetycznej, gospodarki wodno – ściekowej. Omawiano również środki ochrony prawnej  oraz aspekty zarządzania obiektami sportowymi w ramach PPP.

Drugi dzień poświęcony był wyłącznie case-studies, które zaprezentowały zarówno samorządy, jak i partnerzy prywatni. Omawiane projekty dotyczyły praktycznego podejścia do inwestycji z zakresu efektywności energetycznej, gospodarki wodno-ściekowej, obiektów kubaturowych, sportowych, rewitalizacji oraz zarządzania obiektami. Z większością z nich mieliście Państwo okazję zetknąć się w poprzednich wydaniach naszego magazynu.

Violetta Drabik-Franiewska

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »