MIiR opublikowało raport rynku PPP do czerwca 2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało stan rynku PPP do końca czerwca 2019 r. Jak czytamy, w tym okresie podpisano trzy umowy o wartości blisko 130 mln zł. Są to:

1.Przebudowa i rozbudowa liceum ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej w Piastowie, wartość inwestycji 76,1 mln.

2. Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, wartość inwestycji 44,8 mln.

3. Koncesja na usługę szybkich płatności internetowych udostępnionych na stronach Ministerstwa Finansów zapewniającą opłatę na rzecz organu podatkowego, wartość inwestycji 8,5 mln.

Przez pierwsze półrocze 2019 roku wszczęto 10 postępowań o łącznej wartości ponad 80 mln zł – po dwa w sektorze energetycznym i efektywności energetycznej oraz po jednym projekcie w sektorach edukacji, kultury, usług transportowych, gospodarki odpadami, sportu i turystyki i wodno-kanalizacyjnym.

Wszczęte postępowania i umowy w podziale na lata

Ze 137 zamierzeń inwestycyjnych 71% projektów jest w fazie przed ogłoszeniem postępowania tj. na etapie pomysłu, oceny efektywności lub wyboru doradcy; 29% to  postępowania na wybór partnera prywatnego w toku.

Zamierzenia inwestycyjne PPP według stopnia zaawansowania

W podziale na sektory planowane projekty stanowią ilości: 30 w sektorze sportu i turystyki , 23 w infrastrukturze transportowej oraz 22 w efektywności energetycznej. 69% zamierzeń inwestycyjnych stanowią projekty małe i duże (od 5 do 100 mln zł). Administracja rządowa do końca II kwartału 2019 r. zgłosiła 14 projektów PPP.

Raport rynku PPP 2009-I i II kw. 2019 można pobrać tutaj.

 

VDF

 

Data publikacji: 2019.08.09


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »