MIiR poszukuje starszego specjalisty w Wydziale Wsparcia Projektów PPP w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Pixabay

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje starszego specjalisty w Wydziale Wsparcia Projektów PPP w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, do zadań którego będzie należało:

  • prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych, w tym dot. zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, opracowywanie projektów decyzji i rozstrzygnięć pozaadministracyjnych
  • zarządzanie projektami z zakresu PPP, w tym opracowywanie harmonogramu, budżetu projektu, kontrolowanie realizacji zadań pod kątem jakości, zgodności z zakresem wykonania i zaplanowanym czasem realizacji, rozliczanie projektu (w tym: przygotowywanie wniosków o płatność/ sprawozdań/ raportów)
  • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w ramach ustawy prawo zamówień publicznych z zakresu właściwości komórki organizacyjnej
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych

Od kandydatów wymagane jest:

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • wiedza na temat przebiegu procesu przygotowania inwestycji infrastrukturalnych
  • znajomość przepisów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (ustawa o PPP, ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi)
  • wiedza w zakresie technicznych, prawno-organizacyjnych, podatkowych oraz ekonomiczno-finansowych zagadnień dot. inwestycji infrastrukturalnych
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office – Word, Excel
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wszelkie informacje dostępne są na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,52631

 

Data publikacji: 2019.08.22


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »