Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oceniło oferty doradztwa dla Budowy Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego w partnerstwie publiczno-prywatnym

fot. Gerd Altmann z Pixabay

 

 

Wsparcie, jakie planuje udzielić Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obejmować ma doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne, świadczone na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, podmiotu realizującego projekt budowy Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Oferty na doradztwo dla tego przedsięwzięcia zostały złożone przez:

 • LPW SP. Z O.O. oraz Investment Support Agata Kozlowska,
 • BBF Sp. z o.o., Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak – Kalinowska oraz Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o.,
 • JPL PROJECT Sp. z o.o., Ingenis Sp. z o.o., oraz C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. zo.o. sp.k.,
 • Collect Consulting S.A.,
 • ECM Group Polska S.A., KSP T. Srokosz i Wspólnicy spółka komandytowa.

Wybrano ofertę złożoną przez ECM Group Polska S.A. oraz KSP T. Srokosz i Wspólnicy spółka komandytowa, która otrzymała największą liczbę punktów, tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 13.1 SIWZ. Wykonawcy potwierdzili spełnienie warunków udziału w postępowaniu, ich oferta nie podlega odrzuceniu. Prace doradców obejmować będą przede wszystkim przeprowadzenie oceny efektywności realizacji projektu w modelu PPP. W zależności od wniosków wynikających z raportu oraz możliwości finansowych Zamawiającego, w zakresie prac doradców będzie:

 • przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych w zakresie przygotowania
  projektu – oceny efektywności,
 • przygotowanie projektu ogłoszenia o zamówieniu publicznym i projektów
  odpowiedzi na pytania partnerów prywatnych,
 • ocena wniosków i dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji z partnerami prywatnymi oraz
  przygotowanie zaproszenia do składania ofert,
 • składanie i ocena ofert,
 • przygotowanie i zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • zamknięcie finansowe projektu,
 • opracowanie raportu końcowego prezentującego najlepsze praktyki
  stosowane w przygotowaniu projektu,
 • przygotowanie podręcznika zarządzania umową o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych w zakresie wyboru partnera
  prywatnego i zarządzania umową o PPP,
 • dodatkowe wsparcie doradcze.

 

Wstępne założenia projektu

Do partnera prywatnego należeć ma zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i eksploatacja, a także zarządzanie nowo powstałym obiektem – kompleksem, wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Po upływie czasu ustalonego w umowie PPP nieruchomość i wybudowany obiekt mają być zwrócone stronie publicznej na zasadach ustalonych w umowie PPP.

W Centrum Uzdrowiskowym prowadzona ma być rehabilitacja kardiologiczna w ramach usług świadczonych przez szpital. Oddział ma być wyposażony w około 50 łóżek, przynajmniej jedną salę intensywnego nadzoru oraz dział przyjęć. Wyposażenie ma leżeć po stronie partnera prywatnego.

W nowo powstałym budynku mieścić ma się również sanatorium, które partner prywatny może zagospodarować i zarządzać zgodnie z własną koncepcją. Część ta ma stanowić wynagrodzenie partnera prywatnego i być zyskiem dla podmiotu publicznego. Jak można przeczytać w opisie projektu, znajdującym się w załączniku do SOPZ „Intencją strony publicznej jest by w ramach ww. rozliczeń określona część zysku partnera prywatnego podlegała przekazaniu do strony publicznej.”

Kwestie rozliczeń finansowych mają być również opracowane przez doradców.

Wartość nakładów inwestycyjnych to ok. 103 mln zł, z czego ok 73 mln zł brutto stanowią nakłady na budowę ośrodka, a 30 mln zł to nakłady na wyposażenie.

 

VDF

Data publikacji: 2019.05.06


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »