Narzędzie wspierające przygotowanie realizacji projektów ppp

Celem polskiej wersji narzędzia opracowanego we współpracy pomiędzy EPEC, JASPERS oraz Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest pomoc w opracowaniu usystematyzowanego podejścia do zarządzania procesem przygotowywania projektów ppp, a także ułatwienie oceny gotowości do uruchomienia postępowania.

Narzędzie pomaga dokonać oceny poprzez analizę odpowiedzi udzielonych przez podmiot publiczny na pytania zawarte w kwestionariuszu. Pytania dotyczą głównie przedrealizacyjnego etapu prac nad projektem ppp (wszelkich działań podejmowanych przed uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego) i dotyczą opracowywania projektu, tj. określenia zakresu inwestycji oraz przygotowania projektu jako PPP, w tym zespołu projektowego, harmonogramu, analizy możliwości finansowych oraz ryzyka, a także oceny wariantu PPP w porównaniu z innymi sposobami realizacji inwestycji oraz przygotowania procedury wyboru partnera prywatnego. Generowany wynik podsumowuje gotowość projektu i wskazuje ewentualne luki w procesie przygotowawczym.

Narzędzie zostało opracowane w taki sposób, aby mogło być wykorzystywane przy różnych typach projektów pod względem wielkości, czy sektora. Jednakże, jak zaznaczają autorzy, każdy projekt charakteryzują indywidualne cechy i uwarunkowania, dlatego Narzędzie może nie odpowiadać w pełni specyfice niektórych projektów oraz nie służy ono do oceny jakości czy zasadności samego projektu, a jedynie do oceny procesu przygotowawczego.

Narzędzie do oceny stanu przygotowania projektów PPP (LSM 456KB)

Oryginalne Narzędzie do Oceny Stanu Przygotowania Projektu PPP zostało przygotowane przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC)/

VDF

źródło: www.ppp.gov.pl

Data publikacji: 2020.10.20


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »