Nowa miejska oczyszczalnia ścieków w Mławie zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego została uruchomiona

Miejska oczyszczalnia ścieków w Mławie wybudowana w pionierskiej formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego świętuje inaugurację. Umowa Miasta Mława z SUEZ Woda obejmuje sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowej miejskiej oczyszczalni przez kolejne 30 lat.

Trwające 3 lata prace projektowe i budowlane właśnie zostały zakończone. Przedstawiciele Miasta Mława i SUEZ Woda uroczyście rozpoczynają uruchomienia nowej miejskiej oczyszczalni ścieków w Mławie.

Instalacja oparta jest na dobranej przez SUEZ technologii dla średniego przepływu ścieków 5 200 m3/dobę oraz równoważnego zanieczyszczenia generowanego przez około 40 000 mieszkańców. Nowy obiekt jest wykonany w najnowszych dostępnych technologiach, wyposażony w dwa niezależne ciągi technologiczne wyposażone oraz system dezodoryzacji.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 47 mln złotych netto i został poniesiony przez SUEZ przy wsparciu pożyczki otrzymanej przez firmę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z umową, nowy obiekt będzie eksploatowany przez personel SUEZ Woda przez okres 30 lat. Miejska oczyszczalnia ścieków objęta programem wsparcia technicznego SUEZ – W ramach tego programu Grupa co roku inwestuje 120 milionów euro w badania oraz rozwój nowych technologii. Pozwoli to zoptymalizować funkcjonowanie nowego zakładu i zapewnić wysokiej jakości usługi środowiskowe dla mieszkańców Mławy.

Realizacja projektów wodno-kanalizacyjnych w formule PPP, m.in. za sprawą projektu Suez w Mławie cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród samorządów. Ten sposób realizacji inwestycji niesie za sobą wiele korzyści w tym fakt, iż w sposób zintegrowany, łączy najlepsze dostępne technologie z wiedzą dotyczącą długoletniej eksploatacji – niewątpliwie ma to przełożenie na optymalizację kosztów a co za tym idzie cenę płaconą przez mieszkańców za usługi oczyszczania ścieków.

Ważnym elementem podpisanej umowy o PPP jest sposób rozliczania partnera prywatnego, który otrzymuje, określoną w przetargu stawkę za oczyszczanie każdego 1 m3 ścieków. Stawka jest stała przez cały okres trwania umowy i podlega indeksacji według ustalonego w umowie o PPP wzoru. Dzięki zastosowaniu tego mechanizmu cena jest przewidywalna dla samorządu w całej perspektywie trwania umowy.

Mimo, iż oczyszczalnia rozpoczyna dopiero swoją działalność, jej budowa w formule PPP została doceniona już wcześniej. W szóstej edycji konkursu ECO-MIASTO, organizowanym przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID Warszawa, który realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) Mława została nagrodzona w kategorii gospodarki wodnej, właśnie za innowacyjny pomysł realizacji inwestycji we współpracy z inwestorem prywatnym.

„Model partnerstwa publiczno-prywatnego to wielka szansa dla samorządów. Dzięki tej formule można realizować poważne inwestycje bez angażowania własnych środków budżetowych. Budowa oczyszczalni w Mławie w ramach PPP pozwoliła rozwiązać problem gospodarki ściekowej w mieście na kolejne 30 lat.” – powiedział Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława.

“SUEZ jest niezwykle dumny z uruchomienia tego nowoczesnego obiektu, który przyczyni się do ochrony środowiska Mławy, W Polsce jest to drugi duży projekt dotyczący infrastruktury publicznej, a pierwszy dotyczył instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych w Poznaniu, który SUEZ realizuje również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.” – powiedział Stephane Heddesheimer – Prezes SUEZ Polska i Członek Zarządu SUEZ Woda.

„Rozpoczynając współpracę nad tak znaczącą w Polsce inwestycją w formule PPP z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, myślimy perspektywicznie i dajemy dobry przykład innym samorządom, które już zaczynają się poważnie interesować tego typu rozwiązaniami. Jestem pewien, że formuła PPP otwiera nam wszystkim drogę do lepszej przyszłości” – podsumował Burmistrz Miasta Mława.

 

Materiał przygotowany we współpracy SUEZ oraz Biura Prasowego Miasta Mława

Data publikacji: 2019.07.02


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »