O NAS

Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych to pierwszy i jedyny w Polsce fachowy magazyn o tematyce Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz koncesji na roboty i usługi, publikowany od 2008 roku.

Dotychczasowy dorobek Forum PPP to nie tylko wszelkie zagadnienia prawne, ekonomiczne, podatkowe, zamówień publicznych czy możliwości finansowania inwestycji (również z wykorzystaniem funduszy unijnych), lecz także wydania tematyczne poświęcone zagadnieniom gospodarki odpadami, ochrony wód, rewitalizacji, energetyki, budowy dróg, szkolnictwa, budownictwa ogólnego, komunalnego, mieszkaniowego itd. Wśród naszych publikacji znalazły się również raporty z badań i możliwości inwestycyjnych samorządów w kontekście współpracy z partnerem prywatnym, wydane w języku polskim oraz angielskim.

Adresatami Forum PPP są decydenci firm, organizacji i instytucji współpracujących z samorządami. Szczególnie cenioną grupą odbiorców i współtwórców Forum PPP są politycy i urzędnicy szczebla lokalnego jak i rządowego.

Forum PPP publikowane jest w formie drukowanej oraz elektronicznej. Jako jedno z niewielu czasopism dostępnych na naszym rynku, wysyłane jest bezpłatnie oraz imiennie bezpośrednio z redakcji. Czasopismo jest ponadto dostępne na konferencjach, seminariach, targach oraz innych wydarzeniach, gdzie choć jeden panel dyskusyjny poświęcony jest tematyce ppp, jak również wielu serwisach i portalach internetowych (pełny wykaz dostępny jest w stopce). Zainteresowanie pismem sięga nawet do Anglii, Austrii, Hiszpanii, Węgier czy Niemiec.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż jako jedyne w Polsce Forum PPP publikowało partnerskie wydania z Ministerstwem Rozwoju (wówczas Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), a jako jedno z pierwszych  tworzyło materiały z ówczesnym Ministerstwem Gospodarki.