Zarząd Dróg Kraków (właśc. Zarząd Dróg Miasta Krakowa)

Redakcja

8 listopada, 2023
Kraków, jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych, naukowych i gospodarczych w Polsce, znany jest ze swojego niepowtarzalnego uroku oraz bogatej historii. Aby utrzymać wysoki standard życia dla swoich mieszkańców i atrakcyjność dla turystów, kluczowe jest zapewnienie sprawnego systemu infrastruktury drogowej. Właśnie w tym miejscu kluczową rolę pełni Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK). Zarząd Dróg Miasta Krakowa, będący jednostką budżetową Miasta Krakowa, ma w swoim zakresie obowiązków zarządzanie drogami, torami tramwajowymi, mostami oraz systemem oświetlenia. Dodatkowo, jednym z obszarów, którymi się zajmuje, jest również zarządzanie Obszarem Płatnego Parkowania. Każdego dnia skupia się na kontroli różnorodnych elementów infrastruktury drogowej, takich jak chodniki, drogi dla rowerów, oznakowanie, mosty, wiadukty, tunele, przejścia podziemne, estakady, kładki, windy oraz pas drogowy, aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z nich. Nieustannie pracują nad projektowaniem i budową nowych układów drogowych i torowych, a także nad remontami i przebudową istniejących dróg i torowisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Stawiając na czoło swoich działań bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, pracują zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Działalność ZDMK nie kończy się jednak na zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury. Jako jednostka miejska, wcielają w życie wartości takie jak profesjonalizm i jakość, współpraca i odpowiedzialność, zaufanie i uczciwość, rozwój i pasja. Dla ZDMK priorytetem jest dobry kontakt z mieszkańcami i podążanie za ich zmieniającymi się oczekiwaniami. Swoją siedzibę mają na ulicy Centralnej 53, z kolei Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się przy ulicy Władysława Reymonta 20. Działalność Zarządu Dróg Miasta Krakowa jest nieustająca, a dowodem na to jest dostępność całodobowego numeru interwencyjnego: 12 616 7555.

Polecane: