Osiągnij sukces z PPP – kompleksowe doradztwo za wygraną w konkursie finansowane przez Ministerstwo

Przypominamy, do  4 listopada do godz. 15.00 można składać udział w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w którym nagrodą jest kompleksowe doradztwo projektu ppp, na wszystkich etapach realizacji inwestycji – od przygotowania szczegółowej koncepcji, przeprowadzenia oceny efektywności, po wybór partnera prywatnego i doprowadzenia do zamknięcia finansowe projektu.

Projekty ppp można zgłaszać w trzech kategoriach:

I kategoria – Zielone inwestycje               

II kategoria – EkoBudynki

III kategoria – Przyjazne otoczenie.

Najwyżej punktowana będzie zasadność realizacji projektu w formule ppp oraz wpływ inwestycji na postrzeganie ppp w regionie. W każdej z kategorii nobilitowane będą rozwiązania mające wpływ na  klimat i środowisko, rozwój usług społecznych i poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Jako kryterium, najmniej punktowane, pojawia się również doświadczenia i znajomość podmiotu publicznego w zakresie realizacji inwestycji w formule ppp. Do konkursu można zgłosić projekt o wartości nakładów inwestycyjnych powyżej 5 mln zł brutto, który nie był wcześniej zgłaszany do Ministerstwa, a jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy projekty.

Zgłoszenia można wysyłać  za pomocą elektronicznego formularza.

Pytania należy kierować na adres: konkurs.projektyPPP@mfipr.gov.pl.

Regulamin konkursu PPP Osiągnij sukces z PPP (PDF 83KB)

Zał. 1. Wzór formularza zgłoszeniowego (PDF 72KB)
Wzór formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w wersji elektronicznej pod wskazanym adresem

Zał. 2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej (PDF 56KB)
Opis kryteriów oceny formalnej i merytorycznej według, których będą oceniane zgłoszone Projekty PPP

 

 

VDF

źródło: ppp.gov.pl

Data publikacji: 2020.10.28


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »