Kolejny raport na temat rynku PPP opublikowany – zapraszamy do współpracy przy kolejnej edycji

(…) Do zawarcia umów, doprowadziło niespełna co czwarte postępowanie na wybór partnera prywatnego (23,12%). Wciąż partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce jest stosowane głównie przez władze samorządowe. Samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki (bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich spółek lub innych zależnych od samorządu jednostek organizacyjnych) zainicjował łącznie 486 postępowań (96,05%) na wyłonienie partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Samorządy bezpośrednio lub…

Czytaj dalej
Kolejny raport na temat rynku PPP opublikowany – zapraszamy do współpracy przy kolejnej edycji

Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego w Formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

(…) Brak środków finansowych jest dla większości władz publicznych jednym z najbardziej palących problemów w odniesieniu do ochrony oraz utrzymania zasobów dziedzictwa kulturowego. Ten problem jest szczególnie ważny w przypadku krajów regionu Europy Środkowej, gdzie zawirowania historyczne oraz zmiany polityczne i terytorialne przyczyniły się do zniszczenia lub pozostawienia bez opieki wielu budynków o wartości historycznej. Budynki te umiejscowione są często na zdegradowanych obszarach…

Czytaj dalej
Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego w Formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego