Park Pojazdów Elektrycznych w PPP

Pod koniec listopada 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele firm ZDVision, Automotive Europe Corporation Sp. z o.o. oraz Kancelarii prawnej ZBC, a także Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Na spotkaniu omawiano możliwości rozwoju produkcji pojazdów i systemów elektromobilnych na podstawie doświadczeń chińskich, rolę stowarzyszenia producentów samochodów, elementów i systemów wykorzystywanych w mobilności elektrycznej skupionej wokół Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Shenzhen.

Grupa chińskich producentów systemów elektromobilnych liczy blisko  400 podmiotów z wkładem w ogólne PKB Chin w 2017 r. w wysokości 65 proc. krajowego produktu tego sektora. Strona chińska zaproponowała utworzenie w Polsce jednostki koordynacyjno-zarządczej (Special Purpose Company), której zadaniem byłaby koordynacja działań w obszarze pozyskiwania inwestorów z Chin i innych państw na rzecz realizacji docelowego projektu – Parku Pojazdów Elektrycznych. Centrala parku mogłaby powstać w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego, przy aktywnym udziale – polskich – samorządowych władz lokalnych, chińskiej spółki ZD Vision Technology oraz chińskich i polskich partnerów prywatnych i państwowych. Rozwiązanie tego typu z powodzeniem stosowane jest w ramach współpracy chińskich agend stowarzyszenia (w projekcie rozwoju sektora elektromobilnego) z jednostkami samorządowymi w Belgii (m.in. w Leuven).

Strony podkreśliły obopólną intencję kontynuacji rozmów w tej sprawie.

Violetta Drabik-franiewska

Źródło: www.mazovia.pl

Data publikacji: 2.01.2019


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »