Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie środowiska

Konferencja Polskiej Izby Ekologii pn.

„Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie środowiska’’

Rada Programowa Konferencji:

  • Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
  • dr Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  • Edyta Urbaniak-Konik, Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu SUEZ Polska Sp. z o.o.;
  • Jerzy Swatoń, Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
  • Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii;
  • dr hab. Andrzej Misiołek, prof. WSZOP, Senator RP VII, VIII i IX kadencji;

Termin: 16 września 2020 r.

Miejsce: Katowice, Hotel Courtyard by Marriott (ul. Uniwersytecka 13).

Organizator: Polska Izba Ekologii

Współorganizator: SUEZ Polska Sp. z o.o., Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie.

Patronaty: O objęcie honorowego patronatu nad Konferencją zwróciliśmy się do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta Miasta Katowic oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cel konferencji: Poziom wykorzystania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w ochronie środowiska jest niezadawalający, jednak mamy już przykłady udanych inwestycji w ochronie środowiska – około 30% wszystkich przedsięwzięć zrealizowanych w modelu PPP. Dotyczą one głównie  gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej i efektywności energetycznej. Wciąż rośnie świadomość możliwości jeszcze szerszego wykorzystania PPP m.in. w odnawialnych źródłach energii, zwiększeniu efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej, obiektów do odzysku energii z odpadów i instalacji pozwalających wdrażać gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Warto przyjrzeć się uwarunkowaniom prawnym, finansowaniu i rozwiązaniom organizacyjno-edukacyjnym dotychczasowego modelu PPP, wskazać bariery i zdefiniować pożądane kierunki zmian.

Celem Konferencji jest pokazanie możliwości PPP i sposobów pokonywania barier, na które zwracają uwagę podmioty publiczne, w tym wysokich kosztów doradztwa.

Konferencja skierowana jest do: samorządów, związków międzygminnych, przedstawicieli administracji rządowej specjalnej, organizacji pozarządowych, partnerów prywatnych, biznesu, świata nauki oraz mediów.

Data publikacji:


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »