Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu międzypokoleniowym

Podejmowanie długoterminowych działań i zobowiązań, bez względu na obszar czy stronę działalności, może rodzić odsunięte w czasie skutki i konsekwencje. Są one nie do przewidzenia na etapie ich planowania, a odczuwalne przez kolejne pokolenia. W jaki sposób negocjować umowy PPP, jakie zapisy stosować, aby w jak najmniejszym stopniu zagrażały przyszłym pokoleniom?

Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w monografii dr hab. Katarzyny Sobiech-Grabki “Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda internalizacji odpowiedzialności międzypokoleniowej”. Jak czytamy w końcowym opisie publikacji “… Obciążenia międzypokoleniowe publicznych projektów inwestycyjnych są faktem bez względu na metodę realizacji projektu, a wyzwaniem dla sektora publicznego staje się to, w jaki sposób zmniejszać ich dotkliwość. Jak wykazano w niniejszej książce, dobrze ukształtowane partnerstwo publiczno-prywatne może być nie tyle źródłem dodatkowych obciążeń, ile narzędziem do ich minimalizacji. Wymaga to jednak celowego działania władzy publicznej.”

Badania rynku PPP w Polsce koncentrują się na zagadnieniach szczegółowych przedsięwzięć, takich jak: cykl życia projektu, aspekty finansowe  czy podział ryzyka. Podmioty publiczne realizujące projekty PPP, decydują się na nie ze względu na neutralność PPP dla budżetu. Zdaniem autorki, w analizach należy pójść krok dalej i pokazać “w jaki sposób dobrostan kolejnych pokoleń może być uwarunkowany przez decyzje inwestycyjne podejmowane obecnie”. Jak czytamy “PPP może być także  narzędziem internalizacji negatywnych międzypokoleniowych efektów zewnętrznych generowanych przez długookresowe projekty inwestycyjne”.

Dla celów powstania publikacji, weryfikacji postawionych tez, zostały przeprowadzone badania kwestionariuszowe wśród samorządów z podpisanymi umowami PPP, zidentyfikowanymi przez autorkę jako międzypokoleniowe. Celem była weryfikacja świadomości administracji publicznej generowania obciążeń międzypokoleniowych.

Kolejne tezy zostały zbadane za pomocą badania fokusowego naukowców zajmujących się tematyką PPP oraz pracowników samorządów realizujących projekty międzypokoleniowe.

Jak recenzuje prof. dr hab. Ewa Siemińska “[Monografia] stanowi ciekawe i  nowatorskie na gruncie polskim ujęcie bardzo rzadko badanego problemu (…) i potrzeby zwiększenia naszej świadomości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje”.

 

Violetta Drabik-Franiewska

 

Data publikacji: 2020.03.06


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »