Pełnomocnik Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego​

fot. Gerd Altmann z Pixabay

W dniu dzisiejszym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego​.

Do zadań Pełnomocnika będzie należało m.in.:
1) koordynowanie i realizowanie wdrażania działań Rady Ministrów w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego;
2) monitorowanie działań w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych na terenie kraju;
3) realizację zadań związanych z monitorowaniem i koordynowaniem wsparcia programów i inwestycji infrastrukturalnych w Polsce;
4) monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu zwiększenia efektywności projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
5) inicjowanie działań mających na celu popularyzację partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przyjęcia projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał 2019 r.

 

VDF

Data publikacji: 2019.07.12


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »