Plany poprawy efektywności energetycznej w ppp w powiecie olsztyńskim

Jak podała w rozmowie z Forum PPP Wicestarosta Joanna Michalska, w powiecie pojawiły się plany modernizacji energetycznej domu pomocy społecznej, jednej z większych jednostek w powiecie. Rozważane jest zastosowanie fotowoltaiki, natomiast na dzień dzisiejszy projekt jest w fazie pomysłu i na pewno będą rozważane różne rozwiązania.

Inspiracją była konferencja, która odbyła się z inicjatywy  wicestarosty olsztyńskiego Joanny Michalskiej, która obserwowała dobre praktyki gospodarcze m.in. w Czechach i na południu Polski.

fot. Starostwo Powiatowe w Olsztynie

– Partnerstwo publiczno-prywatne to stare, a jednocześnie – za sprawą regulacji prawnych – nowe możliwości finansowania inwestycji oraz usług, jakie realizuje samorząd w ramach swoich zadań. Formuła PPP zakłada odstąpienie od zasady finansowania świadczeń usług publicznych wyłącznie środkami publicznymi. W PPP, w oparciu o umowę cywilno-prawną, to partner prywatny przejmuje na siebie obowiązek finansowania przedsięwzięcia oraz odpowiedzialność za działania gospodarcze związane z realizacją projektu. Po stronie partnera publicznego pozostaje odpowiedzialność za poziom i jakość świadczenia usługi. Taki podział praw i obowiązków pozwala na stworzenie podmiotom prywatnym nowych możliwości osiągania dochodów, a partnerom publicznym umożliwia istotne zwiększenie skuteczności i efektywności realizacji usług publicznych, pomimo braku niezbędnych środków publicznych. Wiemy, że możliwości realizacji inwestycji ze środków unijnych w takim, jak dotąd zakresie, kończą się. Dlatego warto rozważyć inne drogi finansowania – mówiła wicestarosta.

Wydarzenie pod hasłem „Stare – Nowe możliwości finansowania dla samorządu” zgromadziło ponad 40 samorządowców, dyrektorów instytucji publicznych oraz przedsiębiorców. W programie konferencji znalazło się wystąpienie Michała Piwowarczyka, zastępcy dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MIiR, Bartosza Mysiorskiego z Kancelarii Dentons, Burmistrza Mławy Sławomir Kowalewskiego oraz posła na Sejm RP Paweł Papke.

 Chcemy być samorządem, który wprowadza nową jakość i otwiera się na sektor prywatny, a pełni on przecież bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym naszego powiatu. Przyglądamy się uważnie modelowi partnerstwa publiczno-prywatnego, również pod kątem możliwości realizacji naszych zadań – powiedział starosta olsztyński Andrzej Abako.

 

VDF

Data publikacji: 2019.03.28


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »