Płock przekonuje samorządy do PPP – trzecia edycja Międzynarodowego Forum PPP

W Płocku w dniach 25-26 września 2019 roku odbędzie się trzecia edycja Międzynarodowego Forum PPP. Wydarzenie ma na celu stworzenie platformy do merytorycznej dyskusji oraz podnoszenie świadomości na temat dobrych praktyk przy realizowaniu inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto po raz kolejny zaprosi do wymiany doświadczeń przedstawicieli samorządów, firm prywatnych oraz doradców. Tegoroczna edycja odbędzie się w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki.

Tylko wzajemna edukacja i dzielenie się doświadczeniami jest w stanie spopularyzować partnerstwo publiczno-prywatne jako doskonałe narzędzie realizacji inwestycji w mieście czy gminie. Podczas forum ogromny nacisk kładziemy, na to, aby eksperci zarówno ze środowiska samorządowców, firm prywatnych, jak i inwestorów opowiadali o zrealizowanych projektach, sprawdzonych rozwiązaniach oraz wykorzystanych instrumentach prawnych i finansowych – podkreśla Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka.

Do grona specjalistów tegorocznego wydarzenia zaproszono m.in.: przedstawicieli administracji rządowej, ONZ, Związku Miast Polskich oraz instytucji finansujących. Swoimi sukcesami w zakresie realizacji inwestycji w formule PPP podzielą się również członkowie zarządów i dyrektorzy firm działających w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego.

Międzynarodowe Forum PPP to inicjatywa, która w jasny i przejrzysty sposób pokazuje korzyści wynikające z wykorzystywania PPP jako instrumentu rozwoju miasta i gminy. Warto pamiętać, że partnerstwo publiczno-prywatne to nie tylko alternatywna forma finansowania inwestycji, lecz również idąca za tym wiedza i doświadczenie partnera prywatnego – mówi dr Rafał Cieślak, opiekun merytoryczny forum.

W ubiegłym roku blisko 250 przedstawicieli władz samorządowych oraz prywatnych inwestorów zainteresowanych skorzystaniem z innowacyjnego narzędzia, jakie stanowi PPP wysłuchało ponad 30 prelegentów, którzy poruszyli takie zagadnienia jak: interpretacja nowych aktów prawnych z zakresu PPP, proces przygotowania i realizacji umów PPP czy korzyści, jakie projekty PPP niosą dla podmiotów publicznych i prywatnych.

Od wielu lat Płock aktywnie promuje realizację inwestycji publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto zakończyło projekt termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i w niedługim czasie planowana jest jego kontynuacja. Włodarze miasta rozpisali również przetarg na budowę centrum sportowo-rekreacyjnego nad Zalewem Sobótka, który również zakłada współpracę z partnerem prywatnym. W Polsce z formuły partnerstwa publiczno-prywatnego korzystają m.in.: Zgierz, Karczew, Karczmiska, Ząbki, Kobyłka, Kobylnica czy Sosnowiec.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Kancelaria Radcy Prawnego dr. Rafała Cieślaka. Tegoroczne forum odbędzie 25-26 września 2019 roku w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki przy ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10. Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie internetowej: www.forumppp.plock.eu.

Data publikacji: 2019.08.27


Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Forum PPP - magazynu inwestycji publicznych/serwisu forumppp.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.


POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
« »